RTV 204 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Televizyonda Türler ve Formatlar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
RTV 204
Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Televizyon program türlerinin kültürel ve toplumsal etkilerinin incelendiği bu ders, televizyonu ve farklı program formatlarını tarihsel, endüstriyel ve ekonomik bağlama oturtarak açıklamayı amaçlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tür ve format kavramlarını tanımlayabilecekler,
  • Yazılı, görsel ve işitsel medya için gerekli verileri toplayabilecek ve uygulayabilecek,
  • Format oluşturmaya dair temel ve yasal bilgileri öğrenebilecek,
  • Program amacına göre, yayın biçimine göre ve kapsama alanına göre türleri sınıflandırabilecek,
  • Yaygın program türleri üzerinde inceleme yapabilecek,
  • Televizyonda program yapımının temel unsurlarını öğrenebilecek,
  • Televizyon program formatları inceleyebilecek ve özgün format oluşturabilecektir.
Tanımı Tür ve format kavramları, format oluşturmaya dair temel ve yasal bilgiler.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tür kavramı (etimolojik kökenden TV alanındaki anlamına kadar) Ders materyalleri
2 Format Kavramı Ders materyalleri
3 Televizyonda Türler Ders materyalleri
4 Başlıca türlerin açıklanması Ders materyalleri
5 Başlıca türlerin açıklanması Ders materyalleri
6 Radyo Televizyon Yayıncılığında Yapı ve İşleyiş Ders materyalleri
7 Ara Sınav
8 Başlıca türlere dair Formatlar – farkları Ders materyalleri
9 Başlıca türlere dair Formatlar – farkları Ders materyalleri
10 Program Tasarımı Ders materyalleri
11 Program Metinleri ve Özellikleri Ders materyalleri
12 Program Metin Yazımı Ders materyalleri
13 Format oluşturma Ders materyalleri
14 Format oluşturma Ders materyalleri
15 Format oluşturma Ders materyalleri
16 Final

 

Dersin Kitabı

Erol Mutlu, Televizyonda Program Yapımı, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1995.

Colin Hart, Televizyon Program Yapımcılığı, Es Yayınları, İstanbul, 2008.

Diğer Kaynaklar

Şermin Tekinalp, Camera Obscura’dan Synopticon’a Radyo ve Televizyon, 2003.

Şebnem Kaptan, Radyo ve Televizyonda Program Yapalım - Nasıl mı?, Sobil Yayıncılık, 2008.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
1
10
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
128

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Radyo Televizyon Programcılığı bilgilerini alana ve diğer bilimlere uygulayabilmek

X
2 Radyo Televizyon Programcılığı alanında uygulama için gerekli çağdaş teknikleri ve yöntemleri kullanabilme becerisi kazanmak X
3 Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak X
4 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını yapabilme becerisi kazanmak X
5 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak X
6 Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda var olan problem sürecini çözümleme ve tasarlama becerisi kazanmak X
7 Sürece yönelik, insana dayanan, bilgiyi paylaşan sürekli iyiyi arama çabasında radyo televizyon programcısı yetiştirmek X
8 Takım çalışması ve yöneticilik vasfınan uygun olarak sorun belirleme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek X
9

Çevre ile iletişim ve etkileşim içerisinde,çevrenin ihtiyaçlarını takip eden, mesleğe etki eden unsurları dengede tutan elemanlar yetiştirmek

X
10

Proje hazırlama ve yönetme becerisine sahip olma

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest