Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Radyo ve Televizyon Programcılığı (Türkçe)

Radyo ve Televizyon Programcılığı (Türkçe) Bölümü Program Çıktıları

1.     Radyo ve Televizyon Programcılığı alanının tarihsel gelişim sürecini, temel ilkelerini ve teorilerini tanımlar, görsel-işitsel anlatının temel ilkelerini açıklar.
2.     Radyo ve Televizyon Programcılığı alanında uzmanlık gerektiren teknik donanım ve yazılımları çağdaş tekniklere göre kullanır.
3.     Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesi araştırması, yapımda ihtiyaç duyulan metin/senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık kurulumu ve yapım sonrası kurgu tasarımını temel düzeyde açıklar ve en az birini ileri düzeyde uygular.
4.     Takım çalışmasıyla iç ve dış mekânlarda standartlara uygun video çekimi ve ses kaydını bir prodüksiyon kapsamında uygular.
5.     Radyo-televizyon yayıncılığının gerektirdiği ulusal ve evrensel değerleri, mesleki ve etik ilkeleri ve mesleğin gereği olan yasal düzenlemeleri açıklar.
6.     Görsel-işitsel çıktılar üzerinde teknik ve yöntemsel eleştiriye dayanarak değerlendirme yapar.  
7.     Bireysel veya takım çalışmasında sorumluluk alarak yaratıcı ve eleştirel yaklaşımla, yayın platformuna ve seçilen medyaya uygun projeler üretir.
8.     Medya, prodüksiyon ve basın-yayın alanlarında görev yaparken iş güvenliği ilkelerini göz önünde bulundurur.  
10.   Derslerde edindiği bilgiyi alanına uygun iş kollarında staj kapsamında uygular.
9.     İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.
11.   İletişim alanı ve programlarıyla ilgili sanatsal, kültürel ve sosyal konularda disiplinlerarası yeterli bilgi birikimine sahiptir.
12.   Yaşam boyu öğrenme vizyonunu da içine alacak şekilde teknolojik değişim ve yenilikleri takip ederek öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir.
13.   Alanla ilgili mesleki çalışmalarının insan hakları, kültürel çeşitlilik, çevre sorunları, kamu yararı ve kamu hizmeti gibi evrensel ve toplumsal boyuttaki etkilerini ve hukuksal sonuçlarını analiz eder.
İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.