Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Radyo ve Televizyon Programcılığı (Türkçe)

Radyo ve Televizyon Programcılığı Staj Yönergesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi

Meslek Yüksekokulu

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Staj Yönergesi

 

Staj yapılabilecek alanlar: Basın yayın kuruluşları (gazete, dergi, radyo ve televizyon) prodüksiyon şirketleri, reklam ajansları, haber ajansları, film stüdyoları (dizi ve film setleri), sosyal medya şirketleri (içerik üretimi ve yayımlanması), resmi kurumların basın ve halkla ilişkiler birimleri ve  kurumsal iletişim departmanları, fotoğraf stüdyoları.

 

 

YANITLANACAK SORULAR

 

Soru 1: Staj yaptığınız kuruluşla ilgili aşağıdaki bilgileri veriniz.

(En fazla 2 sayfa):

a) Kuruluşun adı ve adresi

b) Faaliyet alanı

c) Kuruluşun gelişimini tanıtan kısa tarihçesi

d) Varsa bağlı bulunduğu üst kuruluş ve mevcut tesisleri

e) Kuruluşta çalışan eleman sayısı ve niteliklerine göre sınıflandırılması (işçi, teknisyen, mühendis, idari personel vb.)

f) Üretici kuruluşlar için: İmal edilen mallar, üretim kapasitesi, temel hammaddeleri, malzeme tedarik yöntemleri, yıllık üretim miktarları ve hedef pazarları.

g) Hizmet kuruluşları için: Sunulan hizmetler, hizmet kapasitesi, temel girdileri ve hedef pazarları.

Soru 2: Çalıştığınız dönem içerisinde bulunduğunuz pozisyon/pozisyonlar nedir? Yetkilerinizi ve sorumluluklarınızı açıklayınız.

Soru 3: Staj dönemi içerisinde yaptığınız mesleki uygulamaları kanıtlarla belgeleyiniz. Hareketli uygulama örneklerini belirtilen drive dosyasına yükleyiniz. (https://drive.google.com/drive/folders/1I8St119bOHQs4iJ-zU8_zMA7SjjsiDuF)

Soru 4: Almış olduğunuz teorik eğitimin ne tür uygulamalarını gördünüz? Açıkça belirtiniz. Örnek veriniz.

Soru 5: Almış olduğunuz uygulamalı ders eğitimin ne tür uygulamalarını gördünüz? Açıkça belirtiniz. Örnek veriniz.

Soru 6: En zorlandığınız iş nedir? Nedenlerini açıklayınız.

Soru 7: Stajın size ne kazandırdığını ve hangi konularda eksik kaldığınızı bir paragrafla değerlendiriniz.

Soru 8: Staj yaptığınız kurumda; üretim ve hizmet sürecinde verimliliği arttırabileceğini düşündüğünüz görüş ve önerileri belirtiniz.

 

 STAJ RAPORUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Staj Raporunun değerlendirilmesinde İzmir Ekonomi Üniversitesi Staj Yönergesi esas alınır.

Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve sonuçları fakülte dekanlığı/yüksekokul müdürlüğü kanalıyla Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne iletilir. Değerlendirme sonunda en az 60 puan alan öğrenci stajdan başarılı sayılır. Değerlendirme sonuçları Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından “Başarılı” (S-Satisfactory) ya da “Başarısız” (U-Unsatisfactory) olarak öğrencilerin transkriptlerine işlenir.

 

Staj notları, ilgili fakültenin kabulü halinde, bazı derslerin başarısının değerlendirilmesinde dikkate alınabilir. Diğer derslerin başarısının değerlendirilmesinde dikkate alınan staj notları 100 tam puan üzerinden verilir. Yapılan staj çalışmasının Başarılı (S) sayılması öncelikle aşağıdaki şartlara bağlıdır.

 

a) Kılavuzda belirtilen Staj Raporu Yazım Planı ve Yazım Kurallarına göre hazırlanmayan raporlar değerlendirmeye alınmaz. Staj Komisyonu gerekli gördüğü kısımların tekrar yazılmasını isteyebilir.

 

b) Staj bitimini takiben kurumdaki yetkili kişilerce doldurulan EK-2’de yer alan “Stajyer

Değerlendirme Formu”, kurumun kaşesini taşıyan kapalı bir zarf içinde öğrenci tarafından Staj Komisyonu’na teslim edilir veya staj yapılan kurum tarafından “İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürlüğü Staj Birimi, Sakarya Cad. No: 156 35330 Balçova-İZMİR” adresine posta ile gönderilir.

c) Söz konusu formun ulaştırılması öğrencinin sorumluluğunda olup, Staj Raporu ile birlikte teslim edilmelidir.

d) Hazırlanan Staj Raporu, İEÜ Staj Yönergesi’nde belirtilen süre sonuna kadar, Staj

Komisyonu’na verilmek üzere ilgili birime teslim edilmelidir. Zamanında teslim edilmeyen raporlar değerlendirmeye alınmaz ve öğrenci bu stajdan başarısız sayılır. Stajları “U-Başarısız” olarak değerlendirilen öğrenciler bu stajı tekrarlamak zorundadırlar. Stajları tamamlanmayan öğrencilerin mezuniyet ve çıkış işlemleri yapılmaz.

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.