RTV 108 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
TV Program Yapımcılığı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
RTV 108
Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu derste öğrenciler; tv program tasarım ve uygulama aşamalarını öğreneceklerdir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tv program türlerini tanımlayabilecek,
  • Program tasarımı yapabilecek,
  • Aktüel ve stüdyo ortamında program çekimi yapabilecek,
  • Post prodüksiyon kavramını öğrenebilecek,
  • Ön yapım - yapım sonrası kavramlarını tanımlayabilecektir.
Tanımı Tv Program Yapımcılığı teknik bilgi ve becerisi kazandırmak

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Ders, işyükü ve değerlendirme kriterleri hakkında bilgilendirme. Ders materyalleri
2 Yapımın tanımı ve işlevleri Worthinghton, C. (2011). Yapım (O. Kılıçdağı, Çev.) Literatür Yayıncılık.
3 Bir yapımın temel aşamaları Worthinghton, C. (2011). Yapım (O. Kılıçdağı, Çev.) Literatür Yayıncılık.
4 Ön yapım (Pre Prodüksiyon) - yapım sonrası (Post Prodüksiyon) kavramları ve görevleri Worthinghton, C. (2011). Yapım (O. Kılıçdağı, Çev.) Literatür Yayıncılık.
5 Yapım süreci: Çekim ve İş planı, içerik ve akış oluşturma, çekim izinleri, konaklama, lojistik Worthinghton, C. (2011). Yapım (O. Kılıçdağı, Çev.) Literatür Yayıncılık.
6 Telif Hakkı, Kamu Malı, Adil Kullanım, Mahremiyet, Hakaret, Çocuklarla Çalışmak, Rıza ve Erişim Kavramları Worthinghton, C. (2011). Yapım (O. Kılıçdağı, Çev.) Literatür Yayıncılık.
7 Ara Sınav
8 Döküm ve bütçeye giriş Ders materyalleri
9 Planlanan Bütçe ve Gerçekleşen Bütçe Ders materyalleri
10 Çekim Planı ve Takvimi Ders materyalleri
11 Callsheet Ders materyalleri
12 Sözleşmeler ve Kapsamları Ders materyalleri
13 Yapım Zaman Çizelgesi Ders materyalleri
14 Pazarlama Planı ve Takvimi Ders materyalleri
15 Yapım Dosyası Ders materyalleri
16 Final Dosya Teslimi

 

Dersin Kitabı

Worthinghton, C. (2011). Yapım (O. Kılıçdağı, Çev.) Literatür Yayıncılık.

Diğer Kaynaklar

Gerçeker, F. (2016). Film Yapım Sırları, Lifecycle.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
1
30
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
15
Çalıştay
1
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Radyo Televizyon Programcılığı bilgilerini alana ve diğer bilimlere uygulayabilmek

X
2 Radyo Televizyon Programcılığı alanında uygulama için gerekli çağdaş teknikleri ve yöntemleri kullanabilme becerisi kazanmak X
3 Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak X
4 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını yapabilme becerisi kazanmak X
5 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak X
6 Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda var olan problem sürecini çözümleme ve tasarlama becerisi kazanmak X
7 Sürece yönelik, insana dayanan, bilgiyi paylaşan sürekli iyiyi arama çabasında radyo televizyon programcısı yetiştirmek X
8 Takım çalışması ve yöneticilik vasfınan uygun olarak sorun belirleme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek X
9

Çevre ile iletişim ve etkileşim içerisinde,çevrenin ihtiyaçlarını takip eden, mesleğe etki eden unsurları dengede tutan elemanlar yetiştirmek

X
10

Proje hazırlama ve yönetme becerisine sahip olma

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest