RTV 106 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kurgu Kuramı ve Teknikleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
RTV 106
Bahar
1
2
2
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrenci; video kurgu yapmak ile ilgili yeterlikleri kazanacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Video kurgu ünitesini tanımlayabilecek
  • Fotoğraf, ses ve video dosyalarını işleyebilecek ve dönüştürebilecek
  • Basit seviye video kurgu yapabilecek
  • İleri seviye video kurgu yapma becerisi kazanabileceklerdir.
Tanımı Video ile kurgu hazırlamak

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kurgu nedir? Kurgunun amacı ve önemi, Kurgunun yapım sürecindeki yeri Ders materyalleri
2 Kurguyla ilgili gerekli donanım bilgileri Adobe Premiere ile kurgu arayüzlerine giriş ve görüntü birleştirme Ders materyalleri
3 Premiere'de temel kurgu ve menülerin incelenmesi. Program kısayollarının tanımlanması Ders materyalleri
4 Hareketli görüntü kurgusunun ilkeleri, Kurguda devamlılık yaratmak Ders materyalleri
5 Önceden yapılmış bir projeyi adım adım çözümlemek Ders materyalleri
6 Ham görüntüyle çalışma. Güncel çıktı formatları, codecler Ders materyalleri
7 Çekim sırasında oluşabilecek hatalara kurguda müdahale edilmesi Ders materyalleri
8 Proje uygulaması Ders materyalleri
9 Ses kurgusu, Foley Ders materyalleri
10 Ses / Görüntü Senkronizasyonunun ayrıntılı olarak ele alınması. Videoya yazı eklemek. Ders materyalleri
11 Katmanlarla çalışmak. Temel görsel etkiler. Görüntü geçişleri. Ders materyalleri
12 Keyframeler ile çalışmak. Temel video renk bilgisi. Ders materyalleri
13 Proje uygulaması Ders materyalleri
14 Proje uygulaması Ders materyalleri
15 Proje uygulaması Ders materyalleri
16 Final

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
90
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
25
Proje
1
60
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
92

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Radyo Televizyon Programcılığı bilgilerini alana ve diğer bilimlere uygulayabilmek

X
2 Radyo Televizyon Programcılığı alanında uygulama için gerekli çağdaş teknikleri ve yöntemleri kullanabilme becerisi kazanmak X
3 Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak X
4 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını yapabilme becerisi kazanmak X
5 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak X
6 Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda var olan problem sürecini çözümleme ve tasarlama becerisi kazanmak X
7 Sürece yönelik, insana dayanan, bilgiyi paylaşan sürekli iyiyi arama çabasında radyo televizyon programcısı yetiştirmek X
8 Takım çalışması ve yöneticilik vasfınan uygun olarak sorun belirleme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek X
9

Çevre ile iletişim ve etkileşim içerisinde,çevrenin ihtiyaçlarını takip eden, mesleğe etki eden unsurları dengede tutan elemanlar yetiştirmek

X
10

Proje hazırlama ve yönetme becerisine sahip olma

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest