MISL 101 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İşletme I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MISL 101
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin genel işletmecilik kavram ve konularını öğrenmesi ve işletmecilik uygulamalarını anlayabilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • işletme ile ilgili güncel bir terminolojiye sahip olabilecek ve işletme ile ilgili tüm kavramlara hâkim olabilecek
  • işletmeleri değişik kriterlere göre sınıflayabilecek, yasal olarak şirketleri tanımlayabilecek
  • işletme gelir ve giderlerini açıklayabilecekler ve işletmelerin başa baş noktalarını hesaplayabilecek
  • işletme fonksiyonlarına hâkim olabilecek
  • işletmelerin yönetimi ile ilgili temel bilgiyi edinebilecek
  • işletmelerin topluma fayda sağlama kavramını ve sosyal sorumluluk kavramını açıklayabilecektir.
Tanımı “İşletme 1” dersi, işletmelerin temel kavramlarını, fonksiyonlarını gelişen dünya düzeni ve dünya ekonomisi çerçevesinde öğrenciye veren temel bir ders niteliğindedir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanımı, Tanışma, Ders İçeriği Açıklaması Bölüm 1, Genel İşletme, M. Şerif Şimşek ve Adnan Çelik Bölüm 1, Modern İşletmecilik, İsmet Mucuk
2 Temel İşletmecilik Kavramları, İşletmeciliğin Tarihsel Gelişimi ve Diğer Bilim Dalları ile İlişkisi Bölüm 1, Genel İşletme, M. Şerif Şimşek ve Adnan Çelik Bölüm 1, Modern İşletmecilik, İsmet Mucuk
3 İşletmenin Amaçları, Çevresi ve Sınıflandırılması Bölüm 2, Genel İşletme, M. Şerif Şimşek ve Adnan Çelik Bölüm 2-3, Modern İşletmecilik, İsmet Mucuk
4 İşletmenin Kuruluşu, Yer Seçimi Bölüm 3, Genel İşletme, M. Şerif Şimşek ve Adnan Çelik Bölüm 5-7, Modern İşletmecilik, İsmet Mucuk
5 İşletmenin Maliyetleri, Gelirleri ve Performansı Bölüm 4-5-6, Genel İşletme, M. Şerif Şimşek ve Adnan Çelik Bölüm 6, Modern İşletmecilik, İsmet Mucuk
6 Başa Baş Noktası Bölüm 4-5-6, Genel İşletme, M. Şerif Şimşek ve Adnan Çelik Bölüm 6, Modern İşletmecilik, İsmet Mucuk
7 İşletmenin Yönetim ve Tedarik Fonksiyonu – ARA SINAV Bölüm 7-8, Genel İşletme, M. Şerif Şimşek ve Adnan Çelik Bölüm 8, Modern İşletmecilik, İsmet Mucuk
8 İşletmenin Yönetim ve Tedarik Fonksiyonu Bölüm 7-8, Genel İşletme, M. Şerif Şimşek ve Adnan Çelik Bölüm 8, Modern İşletmecilik, İsmet Mucuk
9 İşletmenin Üretim Fonksiyonu Bölüm 9, Genel İşletme, M. Şerif Şimşek ve Adnan Çelik Bölüm 9, Modern İşletmecilik, İsmet Mucuk
10 İşletmenin Pazarlama Fonksiyonu Bölüm 10, Genel İşletme, M. Şerif Şimşek ve Adnan Çelik Bölüm 10, Modern İşletmecilik, İsmet Mucuk
11 İşletmenin Pazarlama Fonksiyonu Bölüm 10, Genel İşletme, M. Şerif Şimşek ve Adnan Çelik Bölüm 10, Modern İşletmecilik, İsmet Mucuk
12 İşletmenin Finansman ve Muhasebe Fonksiyonu Bölüm 11-12, Genel İşletme, M. Şerif Şimşek ve Adnan Çelik Bölüm 11, Modern İşletmecilik, İsmet Mucuk
13 İşletmenin Halkla İlişkiler Fonksiyonu- İşletmenin İnsan Kaynaklar Fonksiyonu Bölüm 13-14-15, Genel İşletme, M. Şerif Şimşek ve Adnan Çelik Bölüm 12-13-14, Modern İşletmecilik, İsmet Mucuk
14 Sunumlar Teorik Anlatım
15 Dersin Gözden Geçirilmesi Sunum
16 Final Final

 

Dersin Kitabı

Prof.Dr. M. Şerif  Şimşek, Prof.Dr.Adnan Çelik, Genel İşletme, Eğitim Akademi, 2017

Prof.Dr. İsmet Mucuk, Modern İşletmecilik, Türkmen Kitabevi, 2016, İstanbul. 

Diğer Kaynaklar

Derste İşlenen Konuların Sunumları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
21
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Radyo Televizyon Programcılığı bilgilerini alana ve diğer bilimlere uygulayabilmek

2 Radyo Televizyon Programcılığı alanında uygulama için gerekli çağdaş teknikleri ve yöntemleri kullanabilme becerisi kazanmak
3 Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak X
4 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını yapabilme becerisi kazanmak X
5 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak X
6 Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda var olan problem sürecini çözümleme ve tasarlama becerisi kazanmak X
7 Sürece yönelik, insana dayanan, bilgiyi paylaşan sürekli iyiyi arama çabasında radyo televizyon programcısı yetiştirmek
8 Takım çalışması ve yöneticilik vasfınan uygun olarak sorun belirleme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek X
9

Çevre ile iletişim ve etkileşim içerisinde,çevrenin ihtiyaçlarını takip eden, mesleğe etki eden unsurları dengede tutan elemanlar yetiştirmek

10

Proje hazırlama ve yönetme becerisine sahip olma

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest