RTV 230 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İnternet Yayıncılığı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
RTV 230
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin amacı, internet ortamında yayıncılık faaliyetlerinin büyük önem kazandığı günümüzde öğrencilere bir internet haber sitesinin taşıması gereken özellikleri öğretmek ve uygun içerik oluşturabilmelerini sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İnternet yayıncılığının temel unsurlarını ve kavramlarını açıklayabilecek,
  • İnternet haber sitesinin kurulumunu ve teknik işleyişini değerlendirebilecek,
  • Haber içeriklerini (video, fotoğraf, yazı vb.) internet yayıncılığına uygun şekilde hazırlayabilecek,
  • İnternet yayıncılığı ve sosyal medya ilişkisini tartışabilecek,
  • İnternet yayıncılığının getirdiği yenilikleri ve değişimleri değerlendirebilecektir.
Tanımı İnternet yayıncılığının temel ve teknik kavramları öğrencilere öğretilecektir. Ders kapsamında öğrenciler haber içerikleri oluşturup (metin, video, fotoğraf vb.), haber sitesi üzerinde bu içerikleri yayınlayacaklardır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders hakkında genel bilgilendirme. İnternet yayıncılığı nedir? Yeni Medya ve Gazetecilik, John V. Pavlik, Çeviri: Berrin Kalsın, Müge Demir, Phoenix Yayınevi, 2013 Bölüm 1 İnternet Çağında Gazetecilik, Serhan Yedig, Haşim Akman, Metis Yayınları, 2002. Bölüm 1
2 İnternet yayıncılığının ortaya çıkışı ve gelişimi. Yeni medya düzeni. Yeni Medya ve Gazetecilik, John V. Pavlik, Çeviri: Berrin Kalsın, Müge Demir, Phoenix Yayınevi, 2013 Bölüm 2 İnternet Çağında Gazetecilik, Serhan Yedig, Haşim Akman, Metis Yayınları, 2002. Bölüm 2
3 Yurttaş gazeteciliği ve değişen haber değerleri. İnternet yayıncılığında okurun değişen konumu. Yeni Medya ve Gazetecilik, John V. Pavlik, Çeviri: Berrin Kalsın, Müge Demir, Phoenix Yayınevi, 2013 Bölüm 3 İnternet Çağında Gazetecilik, Serhan Yedig, Haşim Akman, Metis Yayınları, 2002. Bölüm 3
4 İnternet haber türleri. Yeni Medya ve Gazetecilik, John V. Pavlik, Çeviri: Berrin Kalsın, Müge Demir, Phoenix Yayınevi, 2013 Bölüm 4 İnternet Çağında Gazetecilik, Serhan Yedig, Haşim Akman, Metis Yayınları, 2002. Bölüm 4
5 İnternet medyasında haber döngüsü ve kurgusu. Anlatı teknikleri. Yeni Medya ve Gazetecilik, John V. Pavlik, Çeviri: Berrin Kalsın, Müge Demir, Phoenix Yayınevi, 2013 Bölüm 5
6 İnternet yayın sitelerinin yapıları, tasarım temelleri. HTML, Wordpress kavramları. İnternet haber sitesi kurulum çalışması. Yeni Medya ve Gazetecilik, John V. Pavlik, Çeviri: Berrin Kalsın, Müge Demir, Phoenix Yayınevi, 2013 Bölüm 6 Wordpress altyapısına sahip bir yayın sitesinin kurulumu öğrencilere gösterilecektir.
7 İnternet haberi yazma yöntemleri. Giriş, gövde, başlık, spot kavramları. Yeni Medya ve Gazetecilik, John V. Pavlik, Çeviri: Berrin Kalsın, Müge Demir, Phoenix Yayınevi, 2013 Bölüm 7 İnternet Çağında Gazetecilik, Serhan Yedig, Haşim Akman, Metis Yayınları, 2002. Bölüm 5 Anlatılan kavramlara uygun haber yazımı uygulaması yaptırılacaktır.
8 İnternet yayıncılığında fotoğraf kullanımı. Fotoğraf galerisi hazırlama uygulaması. Yeni Medya ve Gazetecilik, John V. Pavlik, Çeviri: Berrin Kalsın, Müge Demir, Phoenix Yayınevi, 2013 Bölüm 8 Seçilen konu kapsamında fotoğraf galerisi oluşturma uygulaması yaptırılacaktır.
9 İnternet yayıncılığında video kullanımı. Yeni Medya ve Gazetecilik, John V. Pavlik, Çeviri: Berrin Kalsın, Müge Demir, Phoenix Yayınevi, 2013 Bölüm 8
10 Video temelli yayın içeriği oluşturma uygulaması. Yeni Medya ve Gazetecilik, John V. Pavlik, Çeviri: Berrin Kalsın, Müge Demir, Phoenix Yayınevi, 2013 Bölüm 8 Belirlenen konuda video içerikleri oluşturulacaktır.
11 İnternet yayıncılığında canlı yayın kavramı ve uygulaması. Yeni Medya ve Gazetecilik, John V. Pavlik, Çeviri: Berrin Kalsın, Müge Demir, Phoenix Yayınevi, 2013 Bölüm 8 Websitesi üzerinden canlı yayın uygulaması yapılacaktır.
12 İnternet yayıncılığında yurtdışı kaynaklı içerikler. Yeni Medya ve Gazetecilik, John V. Pavlik, Çeviri: Berrin Kalsın, Müge Demir, Phoenix Yayınevi, 2013 Bölüm 9
13 İçerik giriş çalışmaları. Hazırlanan farklı türde yayın içeriklerinin giriş uygulamaları yapılacaktır.
14 İnternet yayıncılığının etik kuralları. Yeni Medya ve Gazetecilik, John V. Pavlik, Çeviri: Berrin Kalsın, Müge Demir, Phoenix Yayınevi, 2013 Bölüm 10
15 İnternet yayıncılığı gelir kaynakları. Yeni İletişim Teknolojileri ve Medya, Sevda Alankuş, IPS İletişim Vakfı Yayınları, 2003. Bölüm 3
16 Dünyada ve Türkiye’de örneklerle internet medyası. Yeni İletişim Teknolojileri ve Medya, Sevda Alankuş, IPS İletişim Vakfı Yayınları, 2003. Bölüm 4

 

Dersin Kitabı Yeni Medya ve Gazetecilik, John V. Pavlik, Çeviri: Berrin Kalsın, Müge Demir, Phoenix Yayınevi, 2013 İnternet Çağında Gazetecilik, Serhan Yedig, Haşim Akman, Metis Yayınları, 2002 Yeni İletişim Teknolojileri ve Medya, Sevda Alankuş, IPS İletişim Vakfı Yayınları, 2003
Diğer Kaynaklar İkinci Medya Çağında İnternet, Filiz Aydoğan, Ayşen Akyüz, Alfa Yayınevi, 2010

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
1
70
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
6
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
102

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Radyo Televizyon Programcılığı bilgilerini alana ve diğer bilimlere uygulayabilmek

2 Radyo Televizyon Programcılığı alanında uygulama için gerekli çağdaş teknikleri ve yöntemleri kullanabilme becerisi kazanmak
3 Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak X
4 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını yapabilme becerisi kazanmak X
5 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak X
6 Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda var olan problem sürecini çözümleme ve tasarlama becerisi kazanmak X
7 Sürece yönelik, insana dayanan, bilgiyi paylaşan sürekli iyiyi arama çabasında radyo televizyon programcısı yetiştirmek
8 Takım çalışması ve yöneticilik vasfınan uygun olarak sorun belirleme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek X
9

Çevre ile iletişim ve etkileşim içerisinde,çevrenin ihtiyaçlarını takip eden, mesleğe etki eden unsurları dengede tutan elemanlar yetiştirmek

X
10

Proje hazırlama ve yönetme becerisine sahip olma

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest