RTV 222 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Basın ve Belgesel Fotoğrafçılığı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
RTV 222
Güz/Bahar
1
2
2
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders kapsamında basın ve belgesel fotoğrafçılığının tarihsel gelişimi, kuramsal ve uygulamaya yönelik temel prensipleri ele alınacaktır. Dersin amacı, öğrencilere basın ve belgesel fotoğrafçılığının ilkelerini ve etik değerlerini öğretmek, yapılacak uygulamalar ile öğrencilerin nitelikli fotoğraf projeleri üretmelerini sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; • Belgesel ve basın fotoğrafçılığının tarihsel gelişimi ve günümüzdeki uygulamaları hakkında bilgi sahibi olabilir,
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Belgesel ve basın fotoğrafçılığının tarihsel gelişimi ve günümüzdeki uygulamaları hakkında bilgi sahibi olabilir,
  • Fotoğrafın, kitle iletişim süreçlerindeki rol ve önemini değerlendirebilir,
  • Basın ve belgesel fotoğrafı güçlü ve değerli kılan nitelikler hakkında bilgi sahibi olabilir,
  • Basın ve belgesel fotoğrafların tarihsel süreçte toplumlar üzerinde yarattığı etki konusunda fikir sahibi olabilir,
  • Önemli basın ve belgesel fotoğrafçıları ve onların çalışmaları hakkında bilgi sahibi olabilir,
Tanımı Bu derste, basın ve belgesel fotoğrafçılığı ile ilgili tarihsel, teorik, etik ve teknik bilgiler verilmektedir. Bu bilgiler ışığında basın ve belgesel fotoğrafının önemi ve etkileri tartışılarak, belgesel proje uygulamaları yapılacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş ve dersin genel tanıtımı Öğrencilerle tanışma, dersin içeriği hakkında bilgilendirme
2 Basın ve Belgesel Fotoğrafçılığının Tarihsel Önemi ve Gelişimi Basın ve belgesel fotoğrafçılığının tarihsel önemi ve gelişimi ile ilgili PowerPoint dokümanı dağıtılacaktır.
3 Belgesel Fotoğrafçılık Belgesel fotoğrafçılık ile ilgili PowerPoint dokümanı dağıtılacaktır.
4 Belgesel Fotoğrafçılık Türleri Belgesel fotoğrafçılık türleri ile ilgili PowerPoint dokümanı dağıtılacaktır.
5 Basın Fotoğrafçılığı ve Türleri Basın fotoğrafçılığı ve türleri ile ilgili PowerPoint dokümanı dağıtılacaktır.
6 Basın ve Belgesel Fotoğrafçılığında Kullanılan Temel Teknikler ve Ekipmanlar Basın ve belgesel fotoğrafçılığında kullanılan temel teknikler ve ekipmanlar ile ilgili PowerPoint dokümanı dağıtılacaktır.
7 Belgesel Fotoğraflar ile Anlatım ve Fotoğraf Projesi Oluşturma Dönem sonu projesi seçimi.
8 Ara Sınav
9 Basın ve Belgesel Fotoğrafçılığında Etik Değerler Basın ve belgesel fotoğrafçılığında etik değerler ile ilgili PowerPoint dokümanı dağıtılacaktır.
10 İkonik Fotoğraflar ve Öyküleri İkonik fotoğraflar ve öyküleri ilgili PowerPoint dokümanı dağıtılacaktır. Fotoğraf gösterimleri yapılacaktır.
11 Sorunlar ve Fotoğraflar Fotoğraf sunumları ve tartışmaları yapılacaktır.
12 Basın ve Belgesel Fotoğrafçılıkta Temel Dijital Düzenlemeler, Sunum ve Anlatım Teknikleri Basın ve belgesel fotoğrafçılıkta temel dijital düzenlemeler, sunum ve anlatım teknikleri ile ilgili PowerPoint dokümanı dağıtılacaktır.
13 Basın ve Belgesel Fotoğrafçılığında Sektörel Bilgilendirme ve Çalışma İmkanları Basın ve belgesel fotoğrafçılığı ile ilgili sektörel bilgilendirme yapılacaktır.
14 Proje Sunumları ve Tartışmaları I Öğrencilerin hazırladıkları fotoğraf projelerinin sunumları yapılacaktır
15 Proje Sunumları ve Tartışmaları II Öğrencilerin hazırladıkları fotoğraf projelerinin sunumları yapılacaktır
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı Ders konularına ilişkin hazırlanan PowerPoint not ve dokümanlar derste öğrencilere dağıtılacaktır.
Diğer Kaynaklar “Haber Fotoğrafçılığı”, Prof. Dr. Özer KANBUROĞLU

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
Proje
1
10
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
3
Final / Sözlü Sınav
1
3
    Toplam
109

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Radyo Televizyon Programcılığı bilgilerini alana ve diğer bilimlere uygulayabilmek

2 Radyo Televizyon Programcılığı alanında uygulama için gerekli çağdaş teknikleri ve yöntemleri kullanabilme becerisi kazanmak X
3 Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak X
4 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını yapabilme becerisi kazanmak X
5 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak X
6 Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda var olan problem sürecini çözümleme ve tasarlama becerisi kazanmak X
7 Sürece yönelik, insana dayanan, bilgiyi paylaşan sürekli iyiyi arama çabasında radyo televizyon programcısı yetiştirmek
8 Takım çalışması ve yöneticilik vasfınan uygun olarak sorun belirleme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek
9

Çevre ile iletişim ve etkileşim içerisinde,çevrenin ihtiyaçlarını takip eden, mesleğe etki eden unsurları dengede tutan elemanlar yetiştirmek

X
10

Proje hazırlama ve yönetme becerisine sahip olma

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest