ISL 101 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İşletme I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ISL 101
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin genel işletmecilik kavram ve konularını öğrenmesi ve işletmecilik uygulamalarını anlayabilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İşletme ile ilgili iyi bir terminolojiye sahip olmak, İşletme ile ilgili tüm kavramları ifade edebilir.
  • İşletmelerin değişik kriterlere göre sınıflandırılmaları ve ekonomideki yerini değerlendirebilir.
  • İşletmelerin fonksiyonlarını ve yönetim sürecini anlamak, günümüz global sisteme uyarlayabilmek, ve öğrencilerin ileride seçeceği kariyerinde bu bilgileri uygulayabilir.
  • İşletmelerde üretim ve operasyon, pazarlama, muhasebe ve finans, insan kaynakları, gibi mekanizmaların ne şekilde işleyeceğini anlayarak, verilen durumlara bu bilgileri uygulayabilir.
  • İşletmelerin uyması gereken etik değerlerin ve sosyal sorumluluk ilkelerinin öğrenebilir.
Tanımı “İşletme 1” dersi, işletmelerin temel kavramlarını, fonksiyonlarını gelişen dünya düzeni ve dünya ekonomisi çerçevesinde öğrenciye veren temel bir ders niteliğindedir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanımı Teorik Anlatım
2 Temel İşletmecilik Kavramları, İşletmeciliğin tarihsel gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi Teorik Anlatım
3 İşletmenin Amaçları, çevresi ve sınıflandırılması Teorik Anlatım, ödev
4 Sunum Teorik Anlatım, quiz
5 İşletmenin Kuruluş, Yer Seçimi Kurban Bayramı
6 İşletmenin Maliyetleri, Gelirleri ve Performansı Teorik Anlatım
7 İşletmenin Kuramları Teorik Anlatım, ödev
8 İşletmenin Yönetim Fonksiyonu Teorik Anlatım
9 İşletmenin Üretim Fonksiyonu Teorik Anlatım
10 Vize Sınavı Ara Sınav
11 İşletmenin Pazarlama Fonksiyonu- Satış Yönetimi Teorik Anlatım
12 İşletmenin İnsan Kaynakları, Halkla İlişkiler ve AR-GE Fonksiyonu Teorik Anlatım
13 İşletmenin Finansman ve Muhasebe Fonksiyonu Teorik Anlatım, quiz
14 İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve Etik Teorik Anlatım
15 Sunum Sunum
16 Final Final

 

Dersin Kitabı Prof.Dr. M.Şerif Şimşek, Prof.Dr.Adnan Çelik, Genel İşletme, Eğitim Akademi, 2008, Prof.Dr.İsmet MUCUK, Modern İşletmecilik, Türkmen Kitabevi, 2008, İstanbul. Yukarıda belirtilen kitap bölümleri,Türk Ticaret Kanunu, İnternet Kaynakları
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
30
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
134

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Radyo Televizyon Programcılığı bilgilerini alana ve diğer bilimlere uygulayabilmek

2 Radyo Televizyon Programcılığı alanında uygulama için gerekli çağdaş teknikleri ve yöntemleri kullanabilme becerisi kazanmak
3 Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak
4 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını yapabilme becerisi kazanmak
5 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak
6 Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda var olan problem sürecini çözümleme ve tasarlama becerisi kazanmak
7 Sürece yönelik, insana dayanan, bilgiyi paylaşan sürekli iyiyi arama çabasında radyo televizyon programcısı yetiştirmek
8 Takım çalışması ve yöneticilik vasfınan uygun olarak sorun belirleme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek
9

Çevre ile iletişim ve etkileşim içerisinde,çevrenin ihtiyaçlarını takip eden, mesleğe etki eden unsurları dengede tutan elemanlar yetiştirmek

10

Proje hazırlama ve yönetme becerisine sahip olma

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest