RTV 225 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sinema ve Toplum
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
RTV 225
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilere sinema ile toplum arasındaki ilişkiyi aktararak bu ilişkiden doğan örnek filmler üzerinden çözümleme yapabilme beceresi kazandırılacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sanat ve toplum arasındaki ilişkinin farkına varabilecek,
  • Sinema ve toplum arasındaki ilişkiyi açıklayabilecek,
  • Sinema akımları ile toplumsal gelişmeler arasındaki bağlantıları kurabilecek,
  • Film metinlerini toplum odaklı inceleyebilecek,
  • Film metinlerini sosyal eleştiri yöntemi ile çözümleyebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders sinema ve toplum arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin filmler üzerindeki etkisini akımlar ve ülke sinemaları üzerinden aktarmayı içerir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve Dersin İçeriğinin Anlatılması, Sinema Sanatına Dair Genel Bir Bakış Andre Bazin, Sinema Nedir?, Doruk Yayınları, 2011. ISBN: 9789755535425 Sayfa: 15-31
2 Sanat ve Toplum İlişkisi Andre Bazin, Sinema Nedir?, Doruk Yayınları, 2011. ISBN: 9789755535425 Sayfa: 31-63
3 Sinema Akımları ve Toplumla İlişkisi Andre Bazin, Sinema Nedir?, Doruk Yayınları, 2011. ISBN: 9789755535425 Sayfa: 63-183
4 Sinema Akımları ve Toplumla İlişkisi Esra Biryıldız, Sinemada Akımlar, Beta, 5. Baskı, 2012. ISBN: 9786053776321 Sayfa: 2-15
5 Dışavurumcu Alman Sineması ve Toplumsal Yapı Esra Biryıldız, Sinemada Akımlar, Beta, 5. Baskı, 2012. ISBN: 9786053776321 Sayfa: 17-51
6 Yeni Gerçekçilik Akımı ve Dönemin İtalya’sının Toplumsal Yapısı Esra Biryıldız, Sinemada Akımlar, Beta, 5. Baskı, 2012. ISBN: 9786053776321 Sayfa: 65-88
7 Fransız Yeni Dalga Akımı ve Toplumsal Yapı Esra Biryıldız, Sinemada Akımlar, Beta, 5. Baskı, 2012. ISBN: 9786053776321 Sayfa: 89-119
8 Ara Sınav
9 Endüstrileşen Sinema ve Toplumlara Etkisi: Hollywood Sineması Seçil Büker- Y. Gürhan Topçu, Sinema: Tarih-Kuram-Eleştiri, Kırmızı Kedi, 2010. ISBN: 9789944756235 Sayfa: 130-168
10 Rusya’da Sinema: Toplumsal Olayların Filmlere Etkisi Nilgün Abisel, Sessiz Sinema, De Ki, 2014. ISBN: 9944492027 Sayfa: 195-263
11 Türkiye’de Sinema: Sinema-Toplum İlişkisi Şükran Kuyucak Esen, Türk Sinemasının Kilometre Taşları, Agora Kitaplığı, 2. Baskı, 2010. ISBN: 9786051030609 Sayfa: 3-47
12 Türkiye’de Sinema: Sinema-Toplum İlişkisi Şükran Kuyucak Esen, Türk Sinemasının Kilometre Taşları, Agora Kitaplığı, 2. Baskı, 2010. ISBN: 9786051030609 Sayfa: 48-189
13 Proje Sunumları Proje hazırlığı
14 Proje Sunumları Proje hazırlığı
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Andre Bazin, Sinema Nedir?, Doruk Yayınları, 2011. ISBN: 9789755535425

Esra Biryıldız, Sinemada Akımlar, Beta, 5. Baskı, 2012. ISBN: 9786053776321

Nilgün Abisel, Sessiz Sinema, De Ki, 2014. ISBN:  9944492027

Seçil Büker- Y. Gürhan Topçu, Sinema: Tarih-Kuram-Eleştiri, Kırmızı Kedi, 2010. ISBN: 9789944756235

Şükran Kuyucak Esen, Türk Sinemasının Kilometre Taşları, Agora Kitaplığı, 2. Baskı, 2010. ISBN: 9786051030609

Önerilen Okumalar/Materyaller

Gülseren Güçhan, Sinema Toplum İlişkileri, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Eskişehir, 1993.

Serpil Kırel, Kültürel Çalışmalar ve Sinema, Kırmızı Kedi, 2. Baskı, 2012. ISBN: 9789944756280

Nigar Pösteki, 1990 Sonrası Türk Sineması, Es Yayınları, 2. Baskı, 2005. ISBN: 97587160805

Meral Özçınar Eşli, Türk Sinemasının Felsefi Arka Planı, Doruk Yayımcılık, 2012, ISBN: 9789755535331

Şükran Esen, 80’ler Türkiyesi’nde Sinema, Beta, 2. Baskı, 2000. ISBN: 9754868780

Ensar Yılmaz, Türk Sinemasında Sosyal Meseleler, Başka Yerler Yayınlar, 2012, ISBN: 9786054458226

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
7
Final Sınavı
1
10
    Toplam
102

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Radyo Televizyon Programcılığı alanında temel kavramları öğrenip bu kavramları pratikte uygulama becerisine sahiptir.

X
2

Radyo Televizyon Programcılığı alanında uygulama için gerekli çağdaş teknikleri ve yöntemleri kullanır.

X
3

Sanatsal, kültürel ve sosyal etkinlikleri takip eder.

X
4

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını yapabilme becerisi kazanır.

X
5

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olup, mesleğin gereği olan temel hukuksal kavram bilgisine sahiptir.

X
6

Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda ortaya çıkan problemleri çözer.

X
7

Radyo ve Televizyon alanında edindiği bilgi ve becerileri sürekli sorgulayarak yeni projeler üretir.

X
8

Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.

X
9

Bireysel ve takım çalışmalarında sorumluluk alarak etkin ve verimli çalışır.

X
10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

11

Medya, prodüksiyon ve basın-yayın alanında proje hazırlar.

X
12

Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest