RTV 217 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ses Tasarımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
RTV 217
Güz/Bahar
1
2
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilere TV-Radyo programı, film, reklam ve benzeri medyalar için ses kayıt, kurgu ve miks yöntemlerini öğretilecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ses ve ses tasarımının tarihçesini ana hatlarıyla belirtebilecek,
  • Dijital ortamda sesin özelliklerini değerlendirebilecek,
  • Adobe Audition yazılımının temel fonksiyonlarını kullanabilecek,
  • Mikrofonla ses kayıt ve kurgu tekniklerini uygulayabilecek,
  • Proje üzerinden ses çıktısı alabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste, ses tasarımının tarihçesi ve gelişimi, sesin fiziksel özellikleri, seçilen program üzerinden ses kayıt ve kurgu teknikleri, ses efekleri, miks ve çıktı alma gibi konular işlenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin genel tanıtımı
2 Ses Tasarımı ve Tarihi David Hendy, Gürültü – Sesin Beşeri Tarihi, Kolektif Kitap Bölüm: 1,2
3 Dijital Ses Teknolojisi Ufuk Önen, Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri, Çitlembik Yayınları. Bölüm 1
4 Kayıt teknikleri Ufuk Önen, Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri, Çitlembik Yayınları. Bölüm 7
5 Adobe Audition’a giriş Adobe Audition yazılımının temel fonksiyonları gösterilecektir.
6 Adobe Audition Proje Çalışması: Dosya açma, kaydetme, zaman ölçütleri Adobe Audition yazılımında uygulamalar yaptırılacaktır.
7 Ara Sınav
8 Ses kaydına giriş Ufuk Önen, Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri, Çitlembik Yayınları. Bölüm 9
9 Adobe Audition üzerinde miks teknikleri: seviyeler, filtreler, efektler Ufuk Önen, Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri, Çitlembik Yayınları. Bölüm 13
10 Adobe Audition’da projelerin finalize edilmesi ve çıktı alma Ufuk Önen, Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri, Çitlembik Yayınları. Bölüm 13
11 Adobe Audition üzerinde çeşitli uygulamalar Adobe Audition yazılımında uygulamalar yaptırılacaktır.
12 Proje seçimi ve uygulaması Proje seçimi yapılacaktır.
13 Proje Uygulaması Seçilen proje ile ilgili uygulamalar yapılacaktır.
14 Proje Uygulaması Seçilen proje ile ilgili uygulamalar yapılacaktır.
15 Proje Uygulaması Seçilen proje ile ilgili uygulamalar yapılacaktır.
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Önen, U. (2014). Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri. Sekizinci Basım, İstanbul: Çitlenbik Yayınları. ISBN: 9944424172

Hendy, D. (2014). Sesin Beşeri Tarihi (Birinci Basım). (Ç. Çidamlı Çev.) İstanbul: Kolektif Kitap. (Orijinal çalışma basım tarihi 2013) ISBN: 9786055029173

Önerilen Okumalar/Materyaller

Whittington, W. (2007). Sound Design & Science Fiction. Amerika: University of Texas Press. ISBN: 9780292795112

Konuralp, S. (2004). Film Müziği Tarihçe ve Yazılar. İstanbul: Oğlak Yayınları. Dakic, V. (2009). Sound Design for Film and Television. ISBN: 9753294603

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
1
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
1
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
15
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
10
Final Sınavı
1
    Toplam
106

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Radyo Televizyon Programcılığı alanında temel kavramları öğrenip bu kavramları pratikte uygulama becerisine sahiptir.

X
2

Radyo Televizyon Programcılığı alanında uygulama için gerekli çağdaş teknikleri ve yöntemleri kullanır.

X
3

Sanatsal, kültürel ve sosyal etkinlikleri takip eder.

X
4

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını yapabilme becerisi kazanır.

X
5

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olup, mesleğin gereği olan temel hukuksal kavram bilgisine sahiptir.

X
6

Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda ortaya çıkan problemleri çözer.

X
7

Radyo ve Televizyon alanında edindiği bilgi ve becerileri sürekli sorgulayarak yeni projeler üretir.

X
8

Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.

X
9

Bireysel ve takım çalışmalarında sorumluluk alarak etkin ve verimli çalışır.

X
10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

11

Medya, prodüksiyon ve basın-yayın alanında proje hazırlar.

X
12

Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest