RTV 217 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ses Tasarımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
RTV 217
Güz/Bahar
1
2
2
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilere TV-Radyo programı, film, reklam ve benzeri medyalar için ses kayıt, kurgu ve miks yöntemlerini öğretilecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ses ve ses tasarımının tarihçesini ana hatlarıyla belirtebilecek,
  • Dijital ortamda sesin özelliklerini değerlendirebilecek,
  • Adobe Audition yazılımının temel fonksiyonlarını kullanabilecek,
  • Mikrofonla ses kayıt ve kurgu tekniklerini uygulayabilecek,
  • Proje üzerinden ses çıktısı alabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste, ses tasarımının tarihçesi ve gelişimi, sesin fiziksel özellikleri, seçilen program üzerinden ses kayıt ve kurgu teknikleri, ses efekleri, miks ve çıktı alma gibi konular işlenecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin genel tanıtımı
2 Ses Tasarımı ve Tarihi David Hendy, Gürültü – Sesin Beşeri Tarihi, Kolektif Kitap Bölüm: 1,2
3 Dijital Ses Teknolojisi Ufuk Önen, Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri, Çitlembik Yayınları. Bölüm 1
4 Kayıt teknikleri Ufuk Önen, Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri, Çitlembik Yayınları. Bölüm 7
5 Adobe Audition’a giriş Adobe Audition yazılımının temel fonksiyonları gösterilecektir.
6 Adobe Audition Proje Çalışması: Dosya açma, kaydetme, zaman ölçütleri Adobe Audition yazılımında uygulamalar yaptırılacaktır.
7 Ara Sınav
8 Ses kaydına giriş Ufuk Önen, Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri, Çitlembik Yayınları. Bölüm 9
9 Adobe Audition üzerinde miks teknikleri: seviyeler, filtreler, efektler Ufuk Önen, Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri, Çitlembik Yayınları. Bölüm 13
10 Adobe Audition’da projelerin finalize edilmesi ve çıktı alma Ufuk Önen, Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri, Çitlembik Yayınları. Bölüm 13
11 Adobe Audition üzerinde çeşitli uygulamalar Adobe Audition yazılımında uygulamalar yaptırılacaktır.
12 Proje seçimi ve uygulaması Proje seçimi yapılacaktır.
13 Proje Uygulaması Seçilen proje ile ilgili uygulamalar yapılacaktır.
14 Proje Uygulaması Seçilen proje ile ilgili uygulamalar yapılacaktır.
15 Proje Uygulaması Seçilen proje ile ilgili uygulamalar yapılacaktır.
16 Final sınavı

 

Dersin Kitabı

Önen, U. (2014). Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri. Sekizinci Basım, İstanbul: Çitlenbik Yayınları. ISBN: 9944424172

Hendy, D. (2014). Sesin Beşeri Tarihi (Birinci Basım). (Ç. Çidamlı Çev.) İstanbul: Kolektif Kitap. (Orijinal çalışma basım tarihi 2013) ISBN: 9786055029173

Önerilen Okumalar/Materyaller

Whittington, W. (2007). Sound Design & Science Fiction. Amerika: University of Texas Press. ISBN: 9780292795112

Konuralp, S. (2004). Film Müziği Tarihçe ve Yazılar. İstanbul: Oğlak Yayınları. Dakic, V. (2009). Sound Design for Film and Television. ISBN: 9753294603

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
1
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
1
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
15
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
    Toplam
106

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Radyo Televizyon Programcılığı bilgilerini alana ve diğer bilimlere uygulayabilmek

X
2 Radyo Televizyon Programcılığı alanında uygulama için gerekli çağdaş teknikleri ve yöntemleri kullanabilme becerisi kazanmak X
3 Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak
4 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını yapabilme becerisi kazanmak
5 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak
6 Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda var olan problem sürecini çözümleme ve tasarlama becerisi kazanmak X
7 Sürece yönelik, insana dayanan, bilgiyi paylaşan sürekli iyiyi arama çabasında radyo televizyon programcısı yetiştirmek X
8 Takım çalışması ve yöneticilik vasfınan uygun olarak sorun belirleme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek
9

Çevre ile iletişim ve etkileşim içerisinde,çevrenin ihtiyaçlarını takip eden, mesleğe etki eden unsurları dengede tutan elemanlar yetiştirmek

X
10

Proje hazırlama ve yönetme becerisine sahip olma

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest