RTV 216 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sosyal Medya
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
RTV 216
Bahar
2
0
2
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, dijital çağın önemli bir getirisi olan sosyal medyanın kullanım alanlarının, bireysel, toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel etkilerinin değerlendirilmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sosyal medyanın bireyler ve kişilerarası iletişim üzerindeki etkilerini yorumlayabilecek,
  • Yeni medyanın kurumsal iletişimdeki kullanım alanlarını açıklayabilecek,
  • Sosyal medyanın siyasal iletişimdeki rolünü, demokratik katılım ile ilişkisini tartışabilecek,
  • Sosyal medyanın kültürler arasındaki etkileşim üzerindeki rolünü değerlendirebilecektir.
Ders Tanımı Bu dersin içeriği, web 2.0’ın yarattığı olanakları, olumlu ve olumsuz çıktılarını, sanal ortamda sosyalleşmenin etkilerini örnek olaylar çerçevesinde değerlendirmektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve derse giriş Ön hazırlık gerekmemektedir
2 Yeni Medya ve Sanal İletişim Aylin Göztaş, "İletişimde Post Yazılar - Yeni Sahne Web", Literatürk Academia, 279-298
3 Sosyal Medya ve Siber Kültür Murat Kahraman, "Sosyal Medya 101 2.0", 3. Baskı, MediaCat Yayınları, 18-20
4 Sosyal Medya ve Kimlik İnşası Aylin Göztaş, "İletişimde Post Yazılar - Sanal Uzamnda Mekan, Kimlik ve Gerçekliğin İnşası", Literatürk Academia, 133-158
5 Kurumsal Sosyal Medya Murat Kahraman, "Sosyal Medya 101 2.0", 3. Baskı, MediaCat Yayınları, 51-80
6 Sosyal Medyada Pazarlama ve Marka Yönetimi Murat Kahraman, "Sosyal Medya 101 2.0", 3. Baskı, MediaCat Yayınları, 85-121
7 Sosyal Medyada İtibar ve Kriz Yönetimi Murat Kahraman, "Sosyal Medya 101 2.0", 3. Baskı, MediaCat Yayınları, 144-154
8 Ara Sınav Ders materyalleri
9 Sosyal Medya ve Öz Çekim Aylin Göztaş, "İletişimde Post Yazılar - Sosyal Medya'da Kimlik Temsili Aracı: "Selfie"ler", Literatürk Academia, 535-572
10 Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetimi Aylin Göztaş, "İletişimde Post Yazılar - Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetimi", Literatürk Academia, 323-346
11 Sosyal Medya ve Büyük Veri Kavram Murat Kahraman, "Sosyal Medya 101 2.0", 3. Baskı, MediaCat Yayınları, 192-195
12 Sosyal Medya ve İnsan Kaynakları Yönetimi Murat Kahraman, "Sosyal Medya 101 2.0", 3. Baskı, MediaCat Yayınları, 159-169
13 Araştırma ve Sunum Haftası Sosyal Medya'da araştırma yürütülecek ve ilgili konuda sunum yapılacak
14 Araştırma ve Sunum Haftası Sosyal Medya'da araştırma yürütülecek ve ilgili konuda sunum yapılacak
15 Dönem Değerlendirmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

Murat Kahraman (2013), "Sosyal Medya 101 2.0", 3. Baskı, MediaCat Yayınları. ISBN: 9786054584314

Aylin Göztaş (2016), "İletişimde Post Yazılar", Literatürk Academia. ISBN: 9786053371090

Önerilen Okumalar/Materyaller

Tolga Kara ve Ebru Özgen (2012), "Sosyal Medya - Akademi", Beta Yayınları. ISBN: 9786053776697

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
10
Proje
1
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
89

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Radyo Televizyon Programcılığı bilgilerini alana ve diğer bilimlere uygulayabilmek

X
2 Radyo Televizyon Programcılığı alanında uygulama için gerekli çağdaş teknikleri ve yöntemleri kullanabilme becerisi kazanmak X
3 Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak X
4 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını yapabilme becerisi kazanmak X
5 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak X
6 Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda var olan problem sürecini çözümleme ve tasarlama becerisi kazanmak X
7 Sürece yönelik, insana dayanan, bilgiyi paylaşan sürekli iyiyi arama çabasında radyo televizyon programcısı yetiştirmek X
8 Takım çalışması ve yöneticilik vasfınan uygun olarak sorun belirleme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek X
9

Çevre ile iletişim ve etkileşim içerisinde,çevrenin ihtiyaçlarını takip eden, mesleğe etki eden unsurları dengede tutan elemanlar yetiştirmek

X
10

Proje hazırlama ve yönetme becerisine sahip olma

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest