RTV 201 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Haber Toplama ve Yazma
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
RTV 201
Güz
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders kapsamında haber toplama ve yazma teknikleri,haber kaynakları ve kullanımı, haberin toplumsal işlevi ve sosyolojik önemi ele alınacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Gazetecilik mesleğinin temelleri bilgisine sahip olmak,
  • Haber kavramını açıklayabilmek,
  • Haber toplama yöntemlerini bilmek ve uygulayabilmek,
  • Haber yazma yöntem ve tekniklerini uygulayabilmek,
  • Haber, toplum, siyaset ve kültür arasındaki ilişkiyi tartışabilmek,
Ders Tanımı Ders, genel hatları ile habercilik ve gazetecilik kavramları üzerine yoğunlaşacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş ve dersin genel tanıtımı
2 Gazetenin doğuşu ve geleneksel gazeteciliğin gelişimi Sevda Alankuş vd Gazeteciliğe Başlarken: Okuldan Haber Odasına, İstanbul : IPS İletişim Vakfı, 2009. ISBN: 978-975-342-725-8 Sayfa: 43- 127.
3 Gazetecilik ile ilgili temel bilgiler Schlapp, Hermann. Medya Uygulamaları Üzerine Çalışmalar: Gazeteciliğe Giriş: Mesleğe Yönelik Ders Kitabı. İstanbul : İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2002. ISBN: 975-7968-24-2 Sayfa: 16-129 - Sevda Alankuş vd. Gazetecilik ve Habercilik, İstanbul : İPS İletişim Vakfı Yayınları, 2005. Sayfa: 69-91
4 Gazetecilik ile ilgili temel bilgiler Schlapp, Hermann. Medya Uygulamaları Üzerine Çalışmalar: Gazeteciliğe Giriş: Mesleğe Yönelik Ders Kitabı. İstanbul : İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2002. ISBN: 975-7968-24-2 Sayfa: 16-129 - Sevda Alankuş vd. Gazetecilik ve Habercilik, İstanbul : İPS İletişim Vakfı Yayınları, 2005. Sayfa: 69-91
5 Haberin tanımı, haber kavramının tarifi, önemi, özellikleri. Schlapp, Hermann. Medya Uygulamaları Üzerine Çalışmalar: Gazeteciliğe Giriş: Mesleğe Yönelik Ders Kitabı. İstanbul : İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2002. ISBN: 975-7968-24-2 Sayfa: 129 – 200.
6 Haber Sosyolojisi – Medya, Toplum ve Kültür Sevda Alankuş vd Gazeteciliğe Başlarken: Okuldan Haber Odasına, İstanbul : IPS İletişim Vakfı, 2009. ISBN: 978-975-342-725-8 Sayfa: 63- 167.
7 Haber Sosyolojisi – Medya, Toplum ve Kültür Sevda Alankuş vd Gazeteciliğe Başlarken: Okuldan Haber Odasına, İstanbul : IPS İletişim Vakfı, 2009. ISBN: 978-975-342-725-8 Sayfa: 63- 167.
8 Haber Toplama Teknikleri – I -Haber Kaynakları -Birincil ve ikincil kaynaklar Schlapp, Hermann. Medya Uygulamaları Üzerine Çalışmalar: Gazeteciliğe Giriş: Mesleğe Yönelik Ders Kitabı. İstanbul : İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2002. ISBN: 975-7968-24-2 Sayfa: 77 – 200.
9 İletişim Modelleri ve Habercilik Browne, Christopher, Gazetecinin El Kitabı. İstanbul : MediaCat, 2000. ISBN: 975-7968-25-0 ISBN: 975-7968-25-0 Sayfa: 13-161.
10 Haber Yazma Teknikleri – I -Başlık, giriş, gövde Schlapp, Hermann. Medya Uygulamaları Üzerine Çalışmalar: Gazeteciliğe Giriş: Mesleğe Yönelik Ders Kitabı. İstanbul : İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2002. ISBN: 975-7968-24-2 Sayfa: 109-129.
11 Haber yazmada temel ilkeler -5N1K kuralı Schlapp, Hermann. Medya Uygulamaları Üzerine Çalışmalar: Gazeteciliğe Giriş: Mesleğe Yönelik Ders Kitabı. İstanbul : İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2002. ISBN: 975-7968-24-2 Sayfa: 139-169.
12 Haber Yazma Teknikleri – II -Haberin tümünü yazma -Haberi tekrar yazma Schlapp, Hermann. Medya Uygulamaları Üzerine Çalışmalar: Gazeteciliğe Giriş: Mesleğe Yönelik Ders Kitabı. İstanbul : İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2002. ISBN: 975-7968-24-2 Sayfa: 169-200.
13 Haber Fotoğrafçılığı -Foto Muhabirliği -Haberde fotoğraf unsuru -Fotoğraf altı haber yazma tekniği Sevda Alankuş vd. Gazetecilik ve Habercilik, İstanbul : İPS İletişim Vakfı Yayınları, 2005. Sayfa: 169-183.
14 SUNUM
15 Dönemin değerlendirilmesi
16 Final

 

Ders Kitabı

Sevda Alankuş vd Gazeteciliğe Başlarken: Okuldan Haber Odasına, İstanbul : IPS İletişim Vakfı, 2009. ISBN: 978-975-342-725-8

Schlapp, Hermann. Medya Uygulamaları Üzerine Çalışmalar: Gazeteciliğe Giriş: Mesleğe Yönelik Ders Kitabı. İstanbul : İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2002. ISBN: 975-7968-24-2

Sevda Alankuş vd. Gazetecilik ve Habercilik, İstanbul : İPS İletişim Vakfı Yayınları, 2005. Sayfa: 69-91 

Browne, Christopher, Gazetecinin El Kitabı. İstanbul : MediaCat, 2000. ISBN: 975-7968-25-0

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
15
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
1
25
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
6
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
1
21
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
1
30
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Radyo Televizyon Programcılığı alanında temel kavramları öğrenip bu kavramları pratikte uygulama becerisine sahiptir.

X
2

Radyo Televizyon Programcılığı alanında uygulama için gerekli çağdaş teknikleri ve yöntemleri kullanır.

X
3

Sanatsal, kültürel ve sosyal etkinlikleri takip eder.

X
4

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını yapabilme becerisi kazanır.

X
5

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olup, mesleğin gereği olan temel hukuksal kavram bilgisine sahiptir.

X
6

Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda ortaya çıkan problemleri çözer.

X
7

Radyo ve Televizyon alanında edindiği bilgi ve becerileri sürekli sorgulayarak yeni projeler üretir.

X
8

Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.

X
9

Bireysel ve takım çalışmalarında sorumluluk alarak etkin ve verimli çalışır.

X
10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

11

Medya, prodüksiyon ve basın-yayın alanında proje hazırlar.

X
12

Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest