RTV 109 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Medya Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
RTV 109
Güz
2
0
2
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Medya Hukukunun kaynakları, uygulaması ve temel kavramlarını, Avrupa Birliği mevzuatıyla karşılaştırmalı olarak öğrenciye tanıtmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Türk ve AB Medya Hukukunun kaynaklarını kullanabilecek,
  • Görsel ve işitsel medya hizmetleriyle ilgili geniş bağlamdaki meseleleri yorumlayabilecek,
  • Medya hukuku ile ilgili kanunları ve bilgileri etkin bir biçimde ifade edebilecek,
  • Türk ve AB Medya Hukuku ile ilgili hukuki araştırma yapabilecek,
  • Türk ve AB Medya Hukukuna ilişkin meseleler hakkında hukuki gerekçeler sunabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste, Türk ve AB Medya Hukuku mevzuatında karşılaştırmalı olarak ifade özgürlüğü, kişinin itibarını zedeleyen hukuka aykırı davranışlar, haber kaynağının gizliliğinin korunması, özel hayatın gizliliğinin korunması, radyo TV yayıncılığı hakkındaki yasal düzenlemeler, reklamlarla ilgili yasal düzenleme ve sınırlamalar, marka, telif hakları, kişisel verilerin korunması ve devlet sırları konuları ele alınacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin genel tanıtımı
2 Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları Eric Barendt, Lesley Hitchens, Medya Hukuku, 2013. Bölüm: 1
3 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde medya ile ilgili düzenlemeler Eric Barendt, Lesley Hitchens, Medya Hukuku, 2013. Bölüm:2
4 Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler Eric Barendt, Lesley Hitchens, Medya Hukuku, 2013. Bölüm:3
5 Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Eric Barendt, Lesley Hitchens, Medya Hukuku, 2013. Bölüm:4
6 İnternet Yayıncılığı ile ilgili Yasal Düzenlemeler Eric Barendt, Lesley Hitchens, Medya Hukuku, 2013. Bölüm:6
7 Medyada Cezai Sorumluluk Eric Barendt, Lesley Hitchens, Medya Hukuku, 2013. Bölüm:7
8 Ara sınav -
9 Medyada Hukuki Sorumluluk Eric Barendt, Lesley Hitchens, Medya Hukuku, 2013. Bölüm:7
10 Medyada Düzeltme ve Cevap Hakkı Eric Barendt, Lesley Hitchens, Medya Hukuku, 2013. Bölüm:7
11 Sır saklama yükümlülüğü ve özel hayatın gizliliği Eric Barendt, Lesley Hitchens, Medya Hukuku, 2013. Bölüm:11
12 Medyada Özdenetim Sistemleri Eric Barendt, Lesley Hitchens, Medya Hukuku, 2013. Bölüm:5
13 Siber suçlar Eric Barendt, Lesley Hitchens, Medya Hukuku, 2013. Bölüm:8
14 Telif hakları Eric Barendt, Lesley Hitchens, Medya Hukuku, 2013. Bölüm:11
15 Genel Değerlendirme -
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

Eric Barendt, Lesley Hitchens, Medya Hukuku, 2013. ISBN: 9780582317192

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

Crone, T.: Law and the Media, 4th. Ed., Focal Press, 2002. ISBN: 9780240516295

Carey, P./Sanders, J.: Media Law, 3rd. Ed., Sweet & Maxwell, 2004. ISBN: 9780414042131

Kerem Batır-Cem Pekman, Özgür Medya Mevzuatı Raporu, Medya Enstitüsü-2003.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
125

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Radyo Televizyon Programcılığı bilgilerini alana ve diğer bilimlere uygulayabilmek

2 Radyo Televizyon Programcılığı alanında uygulama için gerekli çağdaş teknikleri ve yöntemleri kullanabilme becerisi kazanmak
3 Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak
4 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını yapabilme becerisi kazanmak
5 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak X
6 Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda var olan problem sürecini çözümleme ve tasarlama becerisi kazanmak
7 Sürece yönelik, insana dayanan, bilgiyi paylaşan sürekli iyiyi arama çabasında radyo televizyon programcısı yetiştirmek X
8 Takım çalışması ve yöneticilik vasfınan uygun olarak sorun belirleme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek
9

Çevre ile iletişim ve etkileşim içerisinde,çevrenin ihtiyaçlarını takip eden, mesleğe etki eden unsurları dengede tutan elemanlar yetiştirmek

X
10

Proje hazırlama ve yönetme becerisine sahip olma

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest