RTV 108 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
TV Program Yapımcılığı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
RTV 108
Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste öğrenciler; tv program tasarım ve uygulama aşamalarını öğreneceklerdir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tv program türlerini tanımlayabilecek,
  • Program tasarımı yapabilecek,
  • Aktüel ve stüdyo ortamında program çekimi yapabilecek,
  • Post prodüksiyon kavramını öğrenebilecek,
  • Ön yapım - yapım sonrası kavramlarını tanımlayabilecektir.
Ders Tanımı Tv Program Yapımcılığı teknik bilgi ve becerisi kazandırmak

 Ders Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Ders, işyükü ve değerlendirme kriterleri hakkında bilgilendirme. Ders materyalleri
2 Yapımın tanımı ve işlevleri Worthinghton, C. (2011). Yapım (O. Kılıçdağı, Çev.) Literatür Yayıncılık. Sayfa: 10-35
3 Bir yapımın temel aşamaları Worthinghton, C. (2011). Yapım (O. Kılıçdağı, Çev.) Literatür Yayıncılık. Sayfa: 112-123
4 Ön yapım (Pre Prodüksiyon) - yapım sonrası (Post Prodüksiyon) kavramları ve görevleri Worthinghton, C. (2011). Yapım (O. Kılıçdağı, Çev.) Literatür Yayıncılık. Sayfa: 136-141
5 Yapım süreci: Çekim ve İş planı, içerik ve akış oluşturma, çekim izinleri, konaklama, lojistik Worthinghton, C. (2011). Yapım (O. Kılıçdağı, Çev.) Literatür Yayıncılık. Sayfa: 70-91
6 Telif Hakkı, Kamu Malı, Adil Kullanım, Mahremiyet, Hakaret, Çocuklarla Çalışmak, Rıza ve Erişim Kavramları Worthinghton, C. (2011). Yapım (O. Kılıçdağı, Çev.) Literatür Yayıncılık. Sayfa: 40-65
7 Ara Sınav
8 Döküm ve Bütçe (Planlanan Bütçe ve Gerçekleşen Bütçe) Hart, H. (2007). Televizyon Program Yapımcılığı (V.T. Erdamar, Çev.) Es Yayınları. Sayfa:46-53
9 Sunum
10 Sunum -
11 Çekim Planı,Takvimi ve Callsheet Worthinghton, C. (2011). Yapım (O. Kılıçdağı, Çev.) Literatür Yayıncılık. Sayfa: 112-121
12 Sözleşmeler ve Kapsamları Hart, H. (2007). Televizyon Program Yapımcılığı (V.T. Erdamar, Çev.) Es Yayınları. Sayfa: 60-66
13 Yapım Zaman Çizelgesi Hart, H. (2007). Televizyon Program Yapımcılığı (V.T. Erdamar, Çev.) Es Yayınları. Sayfa: 67-75
14 Pazarlama Planı ve Takvimi Hart, H. (2007). Televizyon Program Yapımcılığı (V.T. Erdamar, Çev.) Es Yayınları. Sayfa:60
15 Yapım Dosyası Worthinghton, C. (2011). Yapım (O. Kılıçdağı, Çev.) Literatür Yayıncılık. Sayfa: 80-83,112-121
16 Final Kısa Film ve Yapım Dosyası Teslimi

 

Dersin Kitabı

Worthinghton, C. (2011). Yapım (O. Kılıçdağı, Çev.) Literatür Yayıncılık. ISBN: 9789750405914

Hart, H. (2007). Televizyon Program Yapımcılığı (V.T. Erdamar, Çev.) Es Yayınları. ISBN: 9789758716814

Önerilen Okumalar/Materyaller

Gerçeker, F. (2016). Film Yapım Sırları, Lifecycle. ISBN: 9786059296052

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
1
15
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
Proje
Çalıştay
1
6
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
126

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Radyo Televizyon Programcılığı bilgilerini alana ve diğer bilimlere uygulayabilmek

X
2 Radyo Televizyon Programcılığı alanında uygulama için gerekli çağdaş teknikleri ve yöntemleri kullanabilme becerisi kazanmak X
3 Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak X
4 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını yapabilme becerisi kazanmak X
5 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak X
6 Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda var olan problem sürecini çözümleme ve tasarlama becerisi kazanmak X
7 Sürece yönelik, insana dayanan, bilgiyi paylaşan sürekli iyiyi arama çabasında radyo televizyon programcısı yetiştirmek X
8 Takım çalışması ve yöneticilik vasfınan uygun olarak sorun belirleme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek X
9

Çevre ile iletişim ve etkileşim içerisinde,çevrenin ihtiyaçlarını takip eden, mesleğe etki eden unsurları dengede tutan elemanlar yetiştirmek

X
10

Proje hazırlama ve yönetme becerisine sahip olma

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest