RTV 107 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Senaryo Yazımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
RTV 107
Güz
2
0
2
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere senaryo yazımının temel ilke ve aşamaları hakkında bilgi vermek ve bu bilgilerin ışığında, belirledikleri bir öyküyü senaryo haline getirmelerini sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Senaryonun dramatik yapısını ve içeriğini oluşturabilecek,
  • Senaryonun evrelerini kurabilecek,
  • Bir film öyküsünü yazılı forma dönüştürebilecek,
  • Senaryo yazım diline hâkim olup, bu dili kullanabilecek,
  • İzlediği bir filmi senaryo açısından değerlendirme becerisi edinecektir.
Ders Tanımı Bu derste, senaryo kavramı ve evreleri, tema ve seçimi, dramatik yapı, karakter inşası, taslak öykü (sinopsis), geliştirim (tretman), ayrımlama ve çekim senaryosu ile senaryo düşüncelerinin bulunması, düşüncelerin gerçekleştirilmesi, senaryo örneklerinin incelenmesi ve uygulama ödevi ders içeriğini oluşturmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin genel tanıtımı
2 Senaryo Kavramı / Senaryonun bölümleri Feridun Akyürek, Senaryo Yazarı Olmak, Senaryo Yazmak, MediaCat, 14. Baskı-2015. ISBN: 978-605-4584-01-7 Sayfa: 19- 37.
3 Senaryo yazarının özellikleri / Senaryonun kullanım alanları Feridun Akyürek, Senaryo Yazarı Olmak, Senaryo Yazmak, MediaCat, 14. Baskı-2015. ISBN: 978-605-4584-01-7 Sayfa: 39- 79.
4 Tema ve tema seçimi Feridun Akyürek, Senaryo Yazarı Olmak, Senaryo Yazmak, MediaCat, 14. Baskı-2015. ISBN: 978-605-4584-01-7 Sayfa: 79- 89.
5 Öykü ve öyküleme Feridun Akyürek, Senaryo Yazarı Olmak, Senaryo Yazmak, MediaCat, 14. Baskı-2015. ISBN: 978-605-4584-01-7 Sayfa: 89-114.
6 Öyküleme biçimleri Feridun Akyürek, Senaryo Yazarı Olmak, Senaryo Yazmak, MediaCat, 14. Baskı-2015. ISBN: 978-605-4584-01-7 Sayfa: 114-165.
7 Tip ve karakterler Feridun Akyürek, Senaryo Yazarı Olmak, Senaryo Yazmak, MediaCat, 14. Baskı-2015. ISBN: 978-605-4584-01-7 Sayfa: 165-212.
8 Filmler üzerinden karakter analizi Feridun Akyürek, Senaryo Yazarı Olmak, Senaryo Yazmak, MediaCat, 14. Baskı-2015. ISBN: 978-605-4584-01-7 Sayfa: 165-212.
9 Ara sınav
10 Zaman ve mekân kullanımı Feridun Akyürek, Senaryo Yazarı Olmak, Senaryo Yazmak, MediaCat, 14. Baskı-2015. ISBN: 978-605-4584-01-7 Sayfa: 224 - 249.
11 Konuşma örgüsü (diyalog) ve senaryoda diğer sesler Feridun Akyürek, Senaryo Yazarı Olmak, Senaryo Yazmak, MediaCat, 14. Baskı-2015. ISBN: 978-605-4584-01-7 Sayfa: 249- 287.
12 Senaryo taslağı (sinopsis) yazımı ve örnekler Feridun Akyürek, Senaryo Yazarı Olmak, Senaryo Yazmak, MediaCat, 14. Baskı-2015. ISBN: 978-605-4584-01-7 Sayfa: 295 - 308.
13 Geliştirme senaryosu (tretman) yazımı ve örnekler Feridun Akyürek, Senaryo Yazarı Olmak, Senaryo Yazmak, MediaCat, 14. Baskı-2015. ISBN: 978-605-4584-01-7 Sayfa: 308 - 315.
14 Ayrımlama senaryosu yazımı ve örnekler Feridun Akyürek, Senaryo Yazarı Olmak, Senaryo Yazmak, MediaCat, 14. Baskı-2015. ISBN: 978-605-4584-01-7 Sayfa: 315- 354.
15 Çekim senaryosu yazımı ve örnekler Feridun Akyürek, Senaryo Yazarı Olmak, Senaryo Yazmak, MediaCat, 14. Baskı-2015. ISBN: 978-605-4584-01-7 Sayfa: 354 - 400.
16 Final

 

Ders Kitabı

Akyürek, Feridun, Senaryo Yazarı Olmak, Senaryo Yazmak. İstabul : MediaCat, 2015. ISBN: 978-605-4584-01-7

Çakır, Gülden, Profesyonel Dizi Yazarlığı – Senaryo Kuramı, Pratik ve Deneyimler, İstanbul: AgoraKitaplığı, 2015. ISBN: 978-605-103-283-2

İlerialkan, Damla – Yılmaz, Recep, Senaryo Nasıl Yazılır? Nasıl Yazıyorlar?, İstanbul: Alfa, 2015. ISBN: 978-605-171-032-7

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
1
15
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
1
8
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
15
Final Sınavı
1
    Toplam
118

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Radyo Televizyon Programcılığı alanında temel kavramları öğrenip bu kavramları pratikte uygulama becerisine sahiptir.

X
2

Radyo Televizyon Programcılığı alanında uygulama için gerekli çağdaş teknikleri ve yöntemleri kullanır.

X
3

Sanatsal, kültürel ve sosyal etkinlikleri takip eder.

X
4

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını yapabilme becerisi kazanır.

X
5

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olup, mesleğin gereği olan temel hukuksal kavram bilgisine sahiptir.

X
6

Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda ortaya çıkan problemleri çözer.

X
7

Radyo ve Televizyon alanında edindiği bilgi ve becerileri sürekli sorgulayarak yeni projeler üretir.

X
8

Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.

X
9

Bireysel ve takım çalışmalarında sorumluluk alarak etkin ve verimli çalışır.

X
10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

11

Medya, prodüksiyon ve basın-yayın alanında proje hazırlar.

X
12

Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest