RTV 104 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uygulamalı Görüntü Teknikleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
RTV 104
Bahar
1
2
2
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Televizyon programcılığının teknik alt yapısını oluşturan ışık, görüntü ve ses tekniklerini teorik ve uygulama esaslı göstermek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Görüntü tekniklerini etkin bir şekilde uygulayabilecek
  • Teknik altyapıyı kullanabilme becerisini edinebilecek
  • Görüntünün tarihsel gelişimini hakkında bilgi sahibi olabilecek
  • Görüntü düzenleme kurallarının öğrenerek bunları filmler üzerinden sorgulayabilecek
  • Temel film üretim süreçlerini deneyim yolu ile öğrenebilecektir.
Ders Tanımı Öğrenci; görüntü düzenlemesi yapmak ile ilgili yeterlilikler kazanacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Çekim Mekanları Brown, Blain, Sinematografi: Kuram ve Uygulama. İstanbul : Hil Yayınları, 2005. ISBN: 978-975-14-1593-6 Sayfa: 1-37
2 Çekim Mekanları Brown, Blain, Sinematografi: Kuram ve Uygulama. İstanbul : Hil Yayınları, 2005. ISBN: 978-975-14-1593-6 Sayfa: 1-37
3 Film Kamerası, Video Kamera Canikligil, İlker, Dijital video ile sinema, İstanbul : Pusula, 2007, ISBN: 978-975-6477-99-1 Sayfa: 5-65
4 Film Kamerası, Video Kamera Canikligil, İlker, Dijital video ile sinema, İstanbul : Pusula, 2007, ISBN: 978-975-6477-99-1 Sayfa: 5-65. Brown, Blain, Sinematografi: Kuram ve Uygulama. İstanbul : Hil Yayınları, 2005. ISBN: 978-975-14-1593-6 Sayfa: 73-118.
5 Mercekler, Optik Bilgisi Canikligil, İlker, Dijital video ile sinema, İstanbul : Pusula, 2007, ISBN: 978-975-6477-99-1 Sayfa: 65-79. Brown, Blain, Sinematografi: Kuram ve Uygulama. İstanbul : Hil Yayınları, 2005. ISBN: 978-975-14-1593-6 Sayfa: 213-233.
6 Mercekler, Optik Bilgisi Canikligil, İlker, Dijital video ile sinema, İstanbul : Pusula, 2007, ISBN: 978-975-6477-99-1 Sayfa: 65-79. Brown, Blain, Sinematografi: Kuram ve Uygulama. İstanbul : Hil Yayınları, 2005. ISBN: 978-975-14-1593-6 Sayfa: 213-233.
7 Film ve Video Formatları Brown, Blain, Sinematografi: Kuram ve Uygulama. İstanbul : Hil Yayınları, 2005. ISBN: 978-975-14-1593-6 Sayfa: 37- 53.
8 Film ve Video Formatları Brown, Blain, Sinematografi: Kuram ve Uygulama. İstanbul : Hil Yayınları, 2005. ISBN: 978-975-14-1593-6 Sayfa: 53- 73.
9 Ara Sınav
10 Kamera Hareketleri, Çekim Ölçekleri Canikligil, İlker, Dijital video ile sinema, İstanbul : Pusula, 2007, ISBN: 978-975-6477-99-1 Sayfa: 79- 89.
11 Işık, Beş Temel Işık, Aydınlatma Yöntemleri Brown, Blain, Sinema ve Videoda Işıklandırma. İstanbul : Hil Yayınları, 2008. ISBN: 978-975-7638-42-1 Sayfa: 35-58.
12 Işık, Beş Temel Işık, Aydınlatma Yöntemleri Brown, Blain, Sinema ve Videoda Işıklandırma. İstanbul : Hil Yayınları, 2008. ISBN: 978-975-7638-42-1 Sayfa: 58- 86.
13 Alan Derinliği Mükerrem, Zaur, Sinematografi Üzerine Düşünceler- Kuram ve Uygulamalar, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2012. ISBN: 978-975-539-653-8 Sayfa: 26-43.
14 Ses, Mikrofonlar, TV’de Ses, Sinemada Ses Canikligil, İlker, Dijital video ile sinema, İstanbul : Pusula, 2007, ISBN: 978-975-6477-99-1 Sayfa: 117- 127.
15 Dönemin Değerlendirilmesi -
16 Final

 

Ders Kitabı

Brown, Blain, Sinematografi: Kuram ve Uygulama. İstanbul : Hil Yayınları, 2005.  ISBN: 978-975-14-1593-6  

Brown, Blain, Sinema ve Videoda Işıklandırma. İstanbul : Hil Yayınları, 2008. ISBN: 978-975-7638-42-1

İlker Canikligil, Dijital Video ve Sinema, Pusula, İstanbul, 2007. ISBN: 978-975-6477-99-1 

Mükerrem, Zaur, Sinematografi Üzerine Düşünceler- Kuram ve Uygulamalar, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2012. ISBN:    978-975-539-653-8

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
10
Final Sınavı
1
    Toplam
116

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Radyo Televizyon Programcılığı alanında temel kavramları öğrenip bu kavramları pratikte uygulama becerisine sahiptir.

X
2

Radyo Televizyon Programcılığı alanında uygulama için gerekli çağdaş teknikleri ve yöntemleri kullanır.

X
3

Sanatsal, kültürel ve sosyal etkinlikleri takip eder.

4

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını yapabilme becerisi kazanır.

X
5

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olup, mesleğin gereği olan temel hukuksal kavram bilgisine sahiptir.

X
6

Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda ortaya çıkan problemleri çözer.

X
7

Radyo ve Televizyon alanında edindiği bilgi ve becerileri sürekli sorgulayarak yeni projeler üretir.

X
8

Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.

X
9

Bireysel ve takım çalışmalarında sorumluluk alarak etkin ve verimli çalışır.

X
10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

11

Medya, prodüksiyon ve basın-yayın alanında proje hazırlar.

X
12

Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest