MTOI 120 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Turizm Ekonomisine Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MTOI 120
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, turizm işletmelerinde ekonomik analizler yapmada kullanılan temel iktisadi konuları turizm bakış açısıyla değerlendirilmesine olanak sağlayacak bilgileri aktarmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Turizm sektörünü ekonomik açıdan ele alabilecek
  • Turizm piyasasındaki fiyat oluşumunu açıklayabilecek
  • Turizmin ülkeye ve işletmeye kazandırdığı ekonomik faydalarını yorumlayabilecek
  • Turizm plan ve politikalarını irdeleyebilecek
  • Turizmde arz ve talep eğrilerini değerlendirebilecek
Ders Tanımı Ekonomi kavramı, turizm arzı, turizm talebi kavramları

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Turizm Ekonomisine Giriş, Ekonomi ile ilgili temel kavramlar ÇEKEN Hüseyin, Turizm Ekonomisi, Detay Yayıncılık, 2016, Ankara, Sayfa 1-12.
2 Turizm ile ilgili temel kavramlar ÇEKEN Hüseyin, Turizm Ekonomisi, Detay Yayıncılık, 2016, Ankara, Sayfa 13-28.
3 Küreselleşme ve Turizm ÇEKEN Hüseyin, Turizm Ekonomisi, Detay Yayıncılık, 2016, Ankara, Sayfa 29-48.
4 Turizm Arzı ÇEKEN Hüseyin, Turizm Ekonomisi, Detay Yayıncılık, 2016, Ankara, Sayfa 49-64.
5 Turizm Talebi ÇEKEN Hüseyin, Turizm Ekonomisi, Detay Yayıncılık, 2016, Ankara, Sayfa 65-82.
6 Piyasa Kavramı, Turizm Piyasası ÇEKEN Hüseyin, Turizm Ekonomisi, Detay Yayıncılık, 2016, Ankara, Sayfa 83-95.
7 Turizm sektöründe Piyasa Tipleri ve Firma Dengesi ÇEKEN Hüseyin, Turizm Ekonomisi, Detay Yayıncılık, 2016, Ankara, Sayfa 96-112.
8 Arasınav
9 Bölgesel Kalkınmada Turizm sektörünün yeri ve önemi ÇEKEN Hüseyin, Turizm Ekonomisi, Detay Yayıncılık, 2016, Ankara, Sayfa 113-124.
10 Turizmin moneter (parasal) ekonomik etkileri ÇEKEN Hüseyin, Turizm Ekonomisi, Detay Yayıncılık, 2016, Ankara, Sayfa 125-138.
11 Turizmin reel ekonomik etkilerinin ölçülmesi ÇEKEN Hüseyin, Turizm Ekonomisi, Detay Yayıncılık, 2016, Ankara, Sayfa 139-152.
12 Turizmin ekonomik (olumlu/olumsuz) etkileri ÇEKEN Hüseyin, Turizm Ekonomisi, Detay Yayıncılık, 2016, Ankara, 153-161.
13 Turizmde ekonomik planlama ve politikalara bir bakış Bahar, O. ve Kozak, M., Turizm Ekonomisi, Detay Yayıncılık, 2006, Ankara, Sayfa 183-203.
14 Turizmde uluslararası rekabet ÇEKEN Hüseyin, Turizm Ekonomisi, Detay Yayıncılık, 2016, Ankara, Sayfa 162-174.
15 Dönemin değerlendirilmesi ve Genel tekrar
16 Final

 

Dersin Kitabı

ÇEKEN Hüseyin, Turizm Ekonomisi, Detay Yayıncılık, 2016, Ankara

Önerilen Okumalar/Materyaller

Bahar, O. ve Kozak, M., Turizm Ekonomisi, Detay Yayıncılık, 2006, Ankara.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
4
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
109

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Radyo Televizyon Programcılığı bilgilerini alana ve diğer bilimlere uygulayabilmek

2 Radyo Televizyon Programcılığı alanında uygulama için gerekli çağdaş teknikleri ve yöntemleri kullanabilme becerisi kazanmak
3 Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak
4 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını yapabilme becerisi kazanmak
5 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak
6 Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda var olan problem sürecini çözümleme ve tasarlama becerisi kazanmak
7 Sürece yönelik, insana dayanan, bilgiyi paylaşan sürekli iyiyi arama çabasında radyo televizyon programcısı yetiştirmek
8 Takım çalışması ve yöneticilik vasfınan uygun olarak sorun belirleme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek
9

Çevre ile iletişim ve etkileşim içerisinde,çevrenin ihtiyaçlarını takip eden, mesleğe etki eden unsurları dengede tutan elemanlar yetiştirmek

10

Proje hazırlama ve yönetme becerisine sahip olma

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest