RTV 223 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Film Eleştirisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
RTV 223
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrenciye sinema sanatının değerlendirilmesinde önemli bir öğe olan film eleştirisini ve yöntemlerini tanıtmak ve öğretmek amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Film eleştirisi kavramını ve özelliklerini tanımlayabilecek,
  • Film analizindeki temel yaklaşımları tanımlayabilecek,
  • Tarihsel eleştiri, auteur eleştiri, göstergebilimsel eleştiri, toplumbilimsel eleştiri, ideolojik eleştiri, psikanalitik eleştiri ve feminist eleştiri gibi yaklaşımları kullanabilecek,
  • Film analizindeki temel yaklaşımları kullanarak filmi çözümleyebilecek,
  • Analiz ettiği filmlere ilişkin özgün bir eleştiri yazısı yazabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders film eleştirisi yöntemlerinden tarihsel eleştiri, auteur eleştiri, göstergebilimsel eleştiri, sosyolojik eleştiri, ideolojik eleştiri, psikanalitik eleştiri ve feminist eleştiri gibi yaklaşımlar ile bu yaklaşımlar doğrultusunda filmlerin izlenmesi ve çözümlenmesini içermektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş ve Dersin Genel Tanıtımı Andre Bazin, Sinema Nedir?, Doruk Yayınları, 2011. ISBN: 9789755535425 Sayfa:15-31
2 Sinema Sanatına Dair Genel Bir Bakış Andre Bazin, Sinema Nedir?, Doruk Yayınları, 2011. ISBN: 9789755535425 Sayfa:15-31
3 Eleştiri kavramı, Genel Anlamda Eleştiri, Güzel Sanatlarda Eleştiri Esra Biryıldız, Örneklerle Türk Film Eleştirisi, Beta, 2002. ISBN: 9752951791 Sayfa: 1-11
4 Sinemada Eleştiri, Film Eleştirmeninin Görevleri, Eleştiride Yöntem Esra Biryıldız, Örneklerle Türk Film Eleştirisi, Beta, 2002. ISBN: 9752951791 Sayfa:12-17
5 Sinemada Eleştiri Türleri ve Film Eleştirisi Yöntemleri Esra Biryıldız, Örneklerle Türk Film Eleştirisi, Beta, 2002. ISBN: 9752951791 Sayfa:19- 38
6 Klasik Eleştiri Yöntemi ve Uygulaması İçin Film İzlenmesi Esra Biryıldız, Örneklerle Türk Film Eleştirisi, Beta, 2002. ISBN: 9752951791 Sayfa: 19- 38
7 Ara Sınav
8 Göstergebilimsel Eleştiriye Giriş Roland Barthes, Göstergebilimsel Serüven, Yapı Kredi Yayınları, 2. Baskı, 1993. ISBN: 9753631316 Sayfa: 23-77 Peter Wollen, Sinemada Göstergeler ve Anlam, Metis, 3. Baskı, 2008. ISBN: 9789753424363 Sayfa:104- 138
9 Psikanalitik Eleştiri Seçil Büker- Y. Gürhan Topçu, Sinema: Tarih-Kuram-Eleştiri, Kırmızı Kedi, 2010. ISBN: 9789944756235 Sayfa: 205-267
10 Feminist Eleştiri Anneke Smelik, Feminist Sinema ve Film Teorisi, Agora Kitaplığı, 2006. ISBN: 9786050060188 Sayfa: 1-60
11 Toplumbilimsel Eleştiri Esra Biryıldız, Örneklerle Türk Film Eleştirisi, Beta, 2002. ISBN: 9752951791 Sayfa: 19- 38
12 İdeolojik Eleştiri Andrew M. Butler, Film Çalışmaları, Kalkedon, 2011. ISBN: 9786055679767 Sayfa: 131-143
13 Auteur Eleştiri  Roland Barthes, Göstergebilimsel Serüven, Yapı Kredi Yayınları, 2. Baskı, 1993. ISBN: 9753631316 Sayfa: 68-104 Seçil Büker- Y. Gürhan Topçu, Sinema: Tarih-Kuram-Eleştiri, Kırmızı Kedi, 2010. ISBN: 9789944756235 Sayfa: 277-316
14 Postmodern Eleştiri Esra Biryıldız, Örneklerle Türk Film Eleştirisi, Beta, 2002. ISBN: 9752951791 Sayfa: 19- 38
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Andre Bazin, Sinema Nedir?, Doruk Yayınları, 2011. ISBN: 9789755535425

Seçil Büker- Y. Gürhan Topçu, Sinema: Tarih-Kuram-Eleştiri, Kırmızı Kedi, 2010. ISBN: 9789944756235

Esra Biryıldız, Örneklerle Türk Film Eleştirisi, Beta, 2002. ISBN: 9752951791

Anneke Smelik, Feminist Sinema ve Film Teorisi, Agora Kitaplığı, 2006. ISBN: 9786050060188

Andrew M. Butler, Film Çalışmaları, Kalkedon, 2011. ISBN: 9786055679767

Roland Barthes, Göstergebilimsel Serüven, Yapı Kredi Yayınları, 2. Baskı, 1993. ISBN: 9753631316

Peter Wollen, Sinemada Göstergeler ve Anlam, Metis, 3. Baskı, 2008. ISBN: 9789753424363

Önerilen Okumalar/Materyaller

Zafer Özden, Film Eleştirisi, İmge, 2014. ISBN: 9789755333892

Timothy Corrigan, Film Eleştirisi El Kitabı, Dipnot, 2011. ISBN: 9789759051433.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
12
Final Sınavı
1
16
    Toplam
102

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Radyo Televizyon Programcılığı alanında temel kavramları öğrenip bu kavramları pratikte uygulama becerisine sahiptir.

X
2

Radyo Televizyon Programcılığı alanında uygulama için gerekli çağdaş teknikleri ve yöntemleri kullanır.

3

Sanatsal, kültürel ve sosyal etkinlikleri takip eder.

X
4

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını yapabilme becerisi kazanır.

X
5

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olup, mesleğin gereği olan temel hukuksal kavram bilgisine sahiptir.

X
6

Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda ortaya çıkan problemleri çözer.

X
7

Radyo ve Televizyon alanında edindiği bilgi ve becerileri sürekli sorgulayarak yeni projeler üretir.

X
8

Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.

X
9

Bireysel ve takım çalışmalarında sorumluluk alarak etkin ve verimli çalışır.

X
10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

11

Medya, prodüksiyon ve basın-yayın alanında proje hazırlar.

X
12

Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest