RTV 214 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Medya ve Etik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
RTV 214
Bahar
2
0
2
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin temel etik yaklaşımları ve deontoloji konularında bilgilendirilmesi, geleneksel ve yeni medyada etik ilkelerin kapsamlı olarak aktarılması ve etiğe ilişkin sorunların tartışılmasının sağlanmasıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Etik ile ilgili temel kavramları ve yaklaşımları açıklayabilme
  • Dünyada ve Türkiye’de basın ahlakının tarihsel gelişimini açıklayabilme
  • Medyada temel etik sorunları güncel olaylar çerçevesinde tartışabilme
  • Medya içeriklerini etik ilkeler çerçevesinde değerlendirebilme
  • Mesleki etik ilkelerini değerlendirebilme
Tanımı Bu dersin içeriği, etik kavramı ve yaklaşımı açısından mesleki etik ilkelerini incelemekte, medyada etik sorunları güncel olaylar çerçevesinde değerlendirmektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Etik nedir? Medya etiğinin temelleri Ders materyalleri
2 Ahlak kuralları ile kanunları birbirinden ayıran özellikler nelerdir? Ders materyalleri
3 Haberi oluşturan ögeler ve olayların sınıflandırılması Ders materyalleri
4 Haberin tarafsız olması için gerekli olan ögeler Ders materyalleri
5 Medyanın işlevleri, medyayı neden izleriz Ders materyalleri
6 Medya siyaset ilişkisi Ders materyalleri
7 Medya ve mülkiyet sorunu Ders materyalleri
8 Medya ve şiddet Ders materyalleri
9 Medya ve çocuk Ders materyalleri
10 Medya ve kadın Ders materyalleri
11 Sosyal medya ve etik sorunlar Ders materyalleri
12 Günümüzde medyanın etik sorunları Ders materyalleri
13 Medya üzerindeki baskıların çeşitleri Ders materyalleri
14 Kamusal yayıncılık ve özel yayıncılık Ders materyalleri
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi Ders materyalleri
16 Final Ders materyalleri

 

Dersin Kitabı Bülent Çaplı (2002) Medya ve Etik, Ankara, İmge Kitabevi; Murat Özgen (2006) Gazetecinin Etik Kimliği, İstanbul, Set Systems Yayıncılık; Rıdvan Bülbül (2001) İletişim ve Etik, Ankara, Nobel Yayınevi; Vedat Demir (2006) Medya Etiği, İstanbul, Beta Yayınları; Sunum Notları
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
89

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Radyo Televizyon Programcılığı bilgilerini alana ve diğer bilimlere uygulayabilmek

X
2 Radyo Televizyon Programcılığı alanında uygulama için gerekli çağdaş teknikleri ve yöntemleri kullanabilme becerisi kazanmak X
3 Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak X
4 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını yapabilme becerisi kazanmak X
5 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak X
6 Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda var olan problem sürecini çözümleme ve tasarlama becerisi kazanmak X
7 Sürece yönelik, insana dayanan, bilgiyi paylaşan sürekli iyiyi arama çabasında radyo televizyon programcısı yetiştirmek X
8 Takım çalışması ve yöneticilik vasfınan uygun olarak sorun belirleme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek X
9

Çevre ile iletişim ve etkileşim içerisinde,çevrenin ihtiyaçlarını takip eden, mesleğe etki eden unsurları dengede tutan elemanlar yetiştirmek

X
10

Proje hazırlama ve yönetme becerisine sahip olma

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest