RTV 206 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Prodüksiyon
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
RTV 206
Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere teknik ve teorik olarak başlıca prodüksiyon unsurları olan kamera, ışık, ses ve kurgunun temel prensiplerini öğretmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel çekim açıları, çerçeveleme, çekim formatları gibi kavramlarla iletişim kurma becerisi kazanacaktır.
  • Bir televizyon prodüksiyonun en önemli unsurları olan kamera, ışık, ses ve kurgu aşamalarının temel bilgilerine sahip olabilecektir.
  • Görsel-işitsel prodüksiyon cihazları ve çalıştırma yöntemlerine ilişkin temel bilgilere sahip olabilecektir.
  • Ürettiği medya ürününün farklı mecralar için farklı format ve boyutlara dönüşümünü sağlayabilecektir.
  • Prodüksiyon aşamalarını öğrenebilecek ve projeler üzerinden uygulayabileceklerdir.
Tanımı Görsel-işitsel kayıt cihazları ve çalıştırma yöntemlerine ilişkin temel bilgiler, temel çekim açıları, çerçeveleme, çekim formatları, yapım sonrası kurgu işleminin teorik ve uygulamalı aşamaları

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin genel tanıtımı Ders materyalleri
2 Prodüksiyonun tanımı ve içeriği Worthinghton, C. (2011). Yapım (O. Kılıçdağı, Çev.) Literatür Yayıncılık.
3 Prodüksiyon için Proje Seçimleri Ders materyalleri
4 Prodüksiyon Aşamaları - Senaryo ve Öykü Uygulaması Ders materyalleri
5 Prodüksiyon Aşamaları - Yapım Uygulaması Ders materyalleri
6 Prodüksiyon Aşamaları - Çekim Değerlendirmesi Ders materyalleri
7 Post Prodüksiyon Ders materyalleri
8 Proje Gösterimi ve Teslim
9 2. Prodüksiyon Konu Değerlendirmesi ve Görev Dağılımı Ders materyalleri
10 2. Prodüksiyon Senaryo Uygulaması Ders materyalleri
11 2. Prodüksiyon Yapım Uygulaması Ders materyalleri
12 2. Prodüksiyon Çekim Uygulaması Ders materyalleri
13 2. Prodüksiyon Yapım Değerlendirmesi Ders materyalleri
14 Post Prodüksiyon Ders materyalleri
15 Final Proje Gösterimi Ders materyalleri
16 Final Proje Teslim

 

Dersin Kitabı

Barnwell, J. (2004). Production design. 1st ed. London: Wallflower.

Worthinghton, C. (2011). Yapım (O. Kılıçdağı, Çev.) Literatür Yayıncılık.

Diğer Kaynaklar

Gerçeker, F. (2016). Film Yapım Sırları, Lifecycle.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
-
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
-
Proje
Çalıştay
1
30
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
Proje
25
Çalıştay
1
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
    Toplam
100

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Radyo Televizyon Programcılığı bilgilerini alana ve diğer bilimlere uygulayabilmek

X
2 Radyo Televizyon Programcılığı alanında uygulama için gerekli çağdaş teknikleri ve yöntemleri kullanabilme becerisi kazanmak X
3 Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak X
4 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını yapabilme becerisi kazanmak X
5 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak X
6 Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda var olan problem sürecini çözümleme ve tasarlama becerisi kazanmak X
7 Sürece yönelik, insana dayanan, bilgiyi paylaşan sürekli iyiyi arama çabasında radyo televizyon programcısı yetiştirmek X
8 Takım çalışması ve yöneticilik vasfınan uygun olarak sorun belirleme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek X
9

Çevre ile iletişim ve etkileşim içerisinde,çevrenin ihtiyaçlarını takip eden, mesleğe etki eden unsurları dengede tutan elemanlar yetiştirmek

X
10

Proje hazırlama ve yönetme becerisine sahip olma

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest