RTV 203 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Radyo Program Yapımcılığı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
RTV 203
Güz
2
0
2
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencinin radyo programcılığı ve radyo programı hazırlama konusunda yeterlilik kazanmasını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Radyo yapımcılığı alanındaki temel tanım ve kavramları tanımlayabilecek,
  • Program önerisi hazırlayabilecek,
  • Radyo program taslağı hazırlayabilecek,
  • Radyo programı içeriğini hazırlayabilecek,
  • Radyo program metini yazabilecek.
Tanımı Bu derste, radyo ve radyo yayıncılığın ortaya çıkışı ve gelişimi, radyo yayın sitemleri ve örgüt yapısı, radyo yayınının özellik ve işlevleri, radyo program türleri, radyo program yapımındaki özellikler ve yapımda kullanılan malzemeler ile radyo programlarının yapım aşamaları ele alınacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin genel tanıtımı
2 Bir kitle iletişim aracı olarak radyo ve temel kavramlar Ders materyalleri
3 Radyo yayıncılığı hakkında genel bir bilgilendirme Ders materyalleri
4 Radyonun özellikleri Ders materyalleri
5 Radyonun işlevleri Ders materyalleri
6 Program türleri Ders materyalleri
7 Radyo program yapım süreçleri
8 Konu bulunması, Araştırma aşaması Ders materyalleri
9 Ara Sınav Ders materyalleri
10 Program önerisi Ders materyalleri
11 Program metin yazımı Ders materyalleri
12 Program metin yazımı Ders materyalleri
13 Programın seslendirilmesi Ders materyalleri
14 Programın kurgulanması Ders materyalleri
15 Dersin genel değerlendirmesi Ders materyalleri
16 Final

 

Dersin Kitabı Aysel Aziz, Radyo Yayıncılığı, 2007. Şermin Tekinalp, Camera Obscura’dan Synopticon’a Radyo ve Televizyon, 2003. Radyo ve Televizyonda Program Yapalım - Nasıl mı?, Şebnem Kaptan, 2008.
Diğer Kaynaklar Radyo Yayın Yapım ve Türler, Huriye Kuruoğlu, 2006. Radyo Program Yapımı ve Radyo Yayıncılığı, Halil R. Güven, 2006. Radyo Programcılığı, Metin Kasım, 2014.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
Proje
32
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
16
Final / Sözlü Sınav
1
    Toplam
64

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Radyo Televizyon Programcılığı bilgilerini alana ve diğer bilimlere uygulayabilmek

X
2 Radyo Televizyon Programcılığı alanında uygulama için gerekli çağdaş teknikleri ve yöntemleri kullanabilme becerisi kazanmak X
3 Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak X
4 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını yapabilme becerisi kazanmak X
5 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak X
6 Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda var olan problem sürecini çözümleme ve tasarlama becerisi kazanmak X
7 Sürece yönelik, insana dayanan, bilgiyi paylaşan sürekli iyiyi arama çabasında radyo televizyon programcısı yetiştirmek X
8 Takım çalışması ve yöneticilik vasfınan uygun olarak sorun belirleme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek X
9

Çevre ile iletişim ve etkileşim içerisinde,çevrenin ihtiyaçlarını takip eden, mesleğe etki eden unsurları dengede tutan elemanlar yetiştirmek

X
10

Proje hazırlama ve yönetme becerisine sahip olma

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest