RTV 110 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sinematografi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
RTV 110
Bahar
3
0
3
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencinin sinemanın terminolojisiyle ve kendine özgü olanaklarıyla tanışmalarını; bir filmi var eden öğelerle, bunların hem teknik hem de anlam yaratma açısından kullanımlarını, farklı örnekler aracılığıyla öğrenmelerini sağlamaktır. Bu çerçevede öğrencilerin yerleşik film izleme alışkanlıklarını aşmalarını ve sinemayla yeni bir ilişki kurmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sinema kavramlarını öğrenebilecek,
  • Sinema kavramlarının uygulamalarını inceleyebilecek,
  • Film sahnesini görüntüsel olarak tasarlayabilecek,
  • Kamera ile anlam yaratabilecek,
  • Çekim ölçeklerini ve kamera hareketlerini tanıyarak bunları etkin olarak kullanabilecektir.
Tanımı Sinema kavramları ve uygulamaları

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin genel tanıtımı
2 Görüntünün oluşumu ve görüntü tarihinin anlatılması Ders materyalleri
3 Sinemada Anlatı Biçimleri Ders materyalleri
4 Sinemanın Anlatım Araçları Ders materyalleri
5 Görüntü Kompozisyon Kuralları Ders materyalleri
6 Çekim Ölçekleri ve Kamera Hareketleri Ders materyalleri
7 Sunum
8 Alan Derinliği Ders materyalleri
9 Aydınlatma Teknikleri Ders materyalleri
10 Kurgu ve Sinemasal Devamlılık Ders materyalleri
11 Renk ve Ses Ders materyalleri
12 Oyunculuk Ders materyalleri
13 Oyunculuk Ders materyalleri
14 Uygulama Ders materyalleri
15 Dönem Değerlendirilmesi Ders materyalleri
16 Proje Gösterimi

 

Dersin Kitabı

Blain Brown Sinematoğrafi- Kuram ve Uygulama, Hil Yayın, İstanbul, 2009.

Mehmet Aslantepe, Bir Film Çekmek ve Masaüstü Filmciliğe Giriş, Beta, İstanbul, 2009.

İlker Canikligil, Dijital Video ve Sinema, Pusula, İstanbul, 2007. 

Diğer Kaynaklar

Andre Bazin, Sinema Nedir?, Doruk, İstanbul, 2011.

Nilgün Abisel, Sessiz Sinema, DeKi Basım Yayın, Ankara, 2010. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
60
Proje
1
15
Çalıştay
Portfolyo
1
10
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
2
Proje
1
3
Çalıştay
Portfolyo
1
2
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
89

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Radyo Televizyon Programcılığı bilgilerini alana ve diğer bilimlere uygulayabilmek

X
2 Radyo Televizyon Programcılığı alanında uygulama için gerekli çağdaş teknikleri ve yöntemleri kullanabilme becerisi kazanmak X
3 Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak X
4 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını yapabilme becerisi kazanmak X
5 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak X
6 Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda var olan problem sürecini çözümleme ve tasarlama becerisi kazanmak X
7 Sürece yönelik, insana dayanan, bilgiyi paylaşan sürekli iyiyi arama çabasında radyo televizyon programcısı yetiştirmek X
8 Takım çalışması ve yöneticilik vasfınan uygun olarak sorun belirleme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek X
9

Çevre ile iletişim ve etkileşim içerisinde,çevrenin ihtiyaçlarını takip eden, mesleğe etki eden unsurları dengede tutan elemanlar yetiştirmek

X
10

Proje hazırlama ve yönetme becerisine sahip olma

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest