RTV 107 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Senaryo Yazımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
RTV 107
Güz
2
0
2
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere senaryo yazımının temel ilke ve aşamaları hakkında bilgi vermek ve bu bilgilerin ışığında, belirledikleri bir öyküyü senaryo haline getirmelerini sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Senaryonun dramatik yapısını ve içeriğini oluşturabilecek,
  • Senaryonun evrelerini kurabilecek,
  • Bir film öyküsünü yazılı forma dönüştürebilecek,
  • Senaryo yazım diline hâkim olup, bu dili kullanabilecek,
  • İzlediği bir filmi senaryo açısından değerlendirme becerisi edinecektir.
Tanımı Bu derste, senaryo kavramı ve evreleri, tema ve seçimi, dramatik yapı, karakter inşası, taslak öykü (sinopsis), geliştirim (tretman), ayrımlama ve çekim senaryosu ile senaryo düşüncelerinin bulunması, düşüncelerin gerçekleştirilmesi, senaryo örneklerinin incelenmesi ve uygulama ödevi ders içeriğini oluşturmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin genel tanıtımı
2 Senaryo Kavramı / Senaryonun bölümleri Ders materyalleri
3 Senaryo yazarının özellikleri / Senaryonun kullanım alanları Ders materyalleri
4 Tema ve tema seçimi Ders materyalleri
5 Öykü ve öyküleme Ders materyalleri
6 Öyküleme biçimleri Ders materyalleri
7 Tip ve karakterler Ders materyalleri
8 Filmler üzerinden karakter analizi Ders materyalleri
9 Ara sınav
10 Zaman ve mekân kullanımı Ders materyalleri
11 Konuşma örgüsü (diyalog) ve senaryoda diğer sesler Ders materyalleri
12 Senaryo taslağı (sinopsis) yazımı ve örnekler Ders materyalleri
13 Geliştirme senaryosu (tretman) yazımı ve örnekler Ders materyalleri
14 Ayrımlama senaryosu yazımı ve örnekler Ders materyalleri
15 Çekim senaryosu yazımı ve örnekler Ders materyalleri
16 Proje Sunumu

 

Dersin Kitabı Senaryo Yazarı Olmak Senaryo Yazmak-Feridun Akyürek Oyun ve Senaryo Yazma Tekniği Tiyatro, Radyo, Televizyon, Sinema-Turgut Özakman Senaryo Kuramı-Semir Aslanyürek
Diğer Kaynaklar Bir Senaryo Yazmak-Michel Chion Senaryoda Dialog-Michael Korz Basılı tüm senaryolar Filmler

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
14
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
1
16
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
15
Çalıştay
1
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Radyo Televizyon Programcılığı bilgilerini alana ve diğer bilimlere uygulayabilmek

X
2 Radyo Televizyon Programcılığı alanında uygulama için gerekli çağdaş teknikleri ve yöntemleri kullanabilme becerisi kazanmak
3 Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak X
4 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını yapabilme becerisi kazanmak X
5 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak X
6 Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda var olan problem sürecini çözümleme ve tasarlama becerisi kazanmak X
7 Sürece yönelik, insana dayanan, bilgiyi paylaşan sürekli iyiyi arama çabasında radyo televizyon programcısı yetiştirmek X
8 Takım çalışması ve yöneticilik vasfınan uygun olarak sorun belirleme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek X
9

Çevre ile iletişim ve etkileşim içerisinde,çevrenin ihtiyaçlarını takip eden, mesleğe etki eden unsurları dengede tutan elemanlar yetiştirmek

X
10

Proje hazırlama ve yönetme becerisine sahip olma

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest