RTV 104 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uygulamalı Görüntü Teknikleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
RTV 104
Bahar
1
2
2
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Televizyon programcılığının teknik alt yapısını oluşturan ışık, görüntü ve ses tekniklerini teorik ve uygulama esaslı göstermek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Görüntü tekniklerini etkin bir şekilde uygulayabilecek
  • Teknik altyapıyı kullanabilme becerisini edinebilecek
  • Görüntünün tarihsel gelişimini hakkında bilgi sahibi olabilecek
  • Görüntü düzenleme kurallarının öğrenerek bunları filmler üzerinden sorgulayabilecek
  • Temel film üretim süreçlerini deneyim yolu ile öğrenebilecektir.
Tanımı Öğrenci; görüntü düzenlemesi yapmak ile ilgili yeterlilikler kazanacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Çekim Mekanları Ders materyalleri
2 Çekim Mekanları Ders materyalleri
3 Film Kamerası, Video Kamera Ders materyalleri
4 Film Kamerası, Video Kamera Ders materyalleri
5 Mercekler, Optik Bilgisi Ders materyalleri
6 Mercekler, Optik Bilgisi Ders materyalleri
7 Film ve Video Formatları Ders materyalleri
8 Film ve Video Formatları Ders materyalleri
9 Kamera Hareketleri, Çekim Ölçekleri Ders materyalleri
10 Kamera Hareketleri, Çekim Ölçekleri Ders materyalleri
11 Işık, Beş Temel Işık, Aydınlatma Yöntemleri Ders materyalleri
12 Işık, Beş Temel Işık, Aydınlatma Yöntemleri Ders materyalleri
13 Alan Derinliği Ders materyalleri
14 Ses, Mikrofonlar, TV’de Ses, Sinemada Ses Ders materyalleri
15 TV Yapım Zinciri Ders materyalleri
16 Final Ders materyalleri

 

Dersin Kitabı

Blain Brown Sinematoğrafi- Kuram ve Uygulama, Hil Yayın, İstanbul, 2009.

Mehmet Aslantepe, Bir Film Çekmek ve Masaüstü Filmciliğe Giriş, Beta, İstanbul, 2009.

İlker Canikligil, Dijital Video ve Sinema, Pusula, İstanbul, 2007.

Colin Hart, Televizyon Program Yapımcılığı, Es Yayınları, İstanbul, 2008.

Diğer Kaynaklar

Andre Bazin, Sinema Nedir?, Doruk, İstanbul, 2011.

Nilgün Abisel, Sessiz Sinema, DeKi Basım Yayın, Ankara, 2010. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
Proje
1
60
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
126

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Radyo Televizyon Programcılığı bilgilerini alana ve diğer bilimlere uygulayabilmek

X
2 Radyo Televizyon Programcılığı alanında uygulama için gerekli çağdaş teknikleri ve yöntemleri kullanabilme becerisi kazanmak X
3 Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak X
4 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını yapabilme becerisi kazanmak X
5 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak X
6 Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda var olan problem sürecini çözümleme ve tasarlama becerisi kazanmak X
7 Sürece yönelik, insana dayanan, bilgiyi paylaşan sürekli iyiyi arama çabasında radyo televizyon programcısı yetiştirmek X
8 Takım çalışması ve yöneticilik vasfınan uygun olarak sorun belirleme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek X
9

Çevre ile iletişim ve etkileşim içerisinde,çevrenin ihtiyaçlarını takip eden, mesleğe etki eden unsurları dengede tutan elemanlar yetiştirmek

10

Proje hazırlama ve yönetme becerisine sahip olma

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest