RTV 102 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Radyo TV Yayıncılığı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
RTV 102
Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Radyo ve Televizyon Yayıncılığının temel kavramlarının tanıtılması dersin temel amacını oluşturmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Radyo ve Televizyon Teknolojisi alanındaki çalışmalar için gerekli verileri tanımlayabilecek ve değerlendirmesini etkin bir şekilde yapabilecek
  • Yazılı, görsel ve işitsel medya için gerekli verileri toplama ve tasarlama becerisini edinebilecek
  • Dünya’da ve Türkiye’de radyo ve televizyonun gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olabilecek
  • Türkiye’de radyo ve televizyon yayınların tarihinde önemli dönüm noktalarını kavrayabilecek
  • Radyo ve televizyonla ilgili temel terimleri tanımlayabilecek
  • Uydu Televizyon Yayıncılığı ile IPTV ve Internet TV Yayıncılığı hakkında bilgi sahibi olabilecektir.
Tanımı Karasal Televizyon Yayıncılığı; Uydu Televizyon Yayıncılığı; IPTV ve Internet TV Yayıncılığı; Mobil TV Yayıncılığı" konuları işlenecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Genel Tanıtımı Ders materyalleri
2 Görsel İşitsel Teknolojinin Teknik Temelleri Ders materyalleri
3 Radyo ve Televizyon Teknolojisinin Temelleri Ders materyalleri
4 Radyo Yayınlarının Tarihçesi Ders materyalleri
5 Radyo Yayıncılığının Gelişimi Ders materyalleri
6 Türkiye'de Radyo Yayıncılığı Ders materyalleri
7 Ara Sınav Ders materyalleri
8 Dünya’da ve Türkiye'de Televizyon Yayıncılığının Gelişimi Ders materyalleri
9 Kamu Hizmeti Yayıncılığı ve Ticari Yayıncılık Ders materyalleri
10 TRT'nin Televizyon Yayıncılığı Ders materyalleri
11 Türkiye'de Ticari Yayıncılığa Geçiş Süreci ve Türkiye'de Ticari Yayıncılık Ders materyalleri
12 Karasal Televizyon Yayıncılığı Ders materyalleri
13 Uydu Televizyon Yayıncılığı Ders materyalleri
14 IPTV ve Internet TV Yayıncılığı Ders materyalleri
15 Mobil TV Yayıncılığı Ders materyalleri
16 Final Ders materyalleri

 

Dersin Kitabı

Tekinalp, Şermin, Camera Obscura’dan Synopticon’a Karşılaştırmalı Radyo ve Televizyon, Der Yayınları, İstanbul, 2003.

Aziz, Aysel, Radyo Yayıncılığı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2007.

Diğer Kaynaklar

Aziz, Aysel, Türkiye’de Televizyon Yayıncılığının 30 Yılı (1968-1998), Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Ankara, 1999.

Çankaya, Özden, Bir Kitle İletişim Kurumunun Tarihi: TRT 1927-2000, YKY, İstanbul, 2003.

Kejanlıoğlu, D. Beybin, Türkiye’de Medyanın Dönüşümü, İmge Kitabevi, Ankara, 2004.

Uluç, Güzin, Bir İletişim Türü Olarak Uydu Yayıncılığı, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
16
Final / Sözlü Sınav
1
32
    Toplam
128

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Radyo Televizyon Programcılığı bilgilerini alana ve diğer bilimlere uygulayabilmek

X
2 Radyo Televizyon Programcılığı alanında uygulama için gerekli çağdaş teknikleri ve yöntemleri kullanabilme becerisi kazanmak X
3 Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak X
4 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını yapabilme becerisi kazanmak X
5 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak X
6 Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda var olan problem sürecini çözümleme ve tasarlama becerisi kazanmak X
7 Sürece yönelik, insana dayanan, bilgiyi paylaşan sürekli iyiyi arama çabasında radyo televizyon programcısı yetiştirmek X
8 Takım çalışması ve yöneticilik vasfınan uygun olarak sorun belirleme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek X
9

Çevre ile iletişim ve etkileşim içerisinde,çevrenin ihtiyaçlarını takip eden, mesleğe etki eden unsurları dengede tutan elemanlar yetiştirmek

X
10

Proje hazırlama ve yönetme becerisine sahip olma

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest