MUH 270 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Finansal Yönetim
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MUH 270
Güz/Bahar
3
0
3
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencinin finansal yönetimin temel ilkelerini öğrenerek finansal karar alma becerisinin geliştirilmesi; bu amaç doğrultusunda öğrencinin gerekli analiz yöntemlerini uygulayarak optimal sermaye yapısına karar verebilmesi, çalışma sermayesi ile ilgili kararları alabilmesi ve çeşitli yatırım projeleri arasından en etkin olan yatırımı seçebilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Finansal yönetimin temel ilkelerini bilmek
  • Net bugünkü değer ve iç verim oranı kapsamında firmaların finansal kararlarını değerlendirmek
  • Rasyolara dayalı finansal analiz ile firmaların performansı üzerinde analiz yapmak
  • Başabaş ve kaldıraç analizleri ile firma performansını değerlendirmek
  • Yenileme yatırım kararlarını vermek
  • Şirketlerin çalışma sermayesini analiz etmek
  • Kar dağıtım kararlarına etki eden faktörleri bilmek
Tanımı Bu ders ile öğrenci, finansal yönetimin temel ilkelerini öğrenerek finansal karar alma becerisini geliştirecek ve bu amaç doğrultusunda gerekli analiz yöntemlerini uygulayarak optimal sermaye yapısı, çalışma sermayesi gibi konularda karar alabilecek ve çeşitli yatırım projeleri arasından en etkin olan yatırımı seçebilecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Finans Fonksiyonu - Finans Yöneticisinin Görevleri, İşletmelerin amaçları, Finansal Yönetimin Temel İlkeleri Uygulama, Teori - Ders Kitabı Sayfalar: 1-20
2 Finansal Sistem ve Finansal Piyasalar Uygulama, Teori - Ders Kitabı Sayfalar: 39-60
3 Paranın Zaman Değeri - Basit Faiz, Bileşik Faiz, Anüiteler Uygulama, Teori, Küçük Sınav - Ders Kitabı Sayfalar: 65-82
4 Finansal analiz ve Analiz Teknikleri (Mali Tablolar dersinde daha ağırlıklı olarak işlenecektir) Uygulama, Teori,Ders Kitabı Sayfalar: 85-126
5 Başabaş ve Kaldıraç analizi Uygulama, Teori, Küçük Sınav - Ders Kitabı Sayfalar: 129-152
6 Finansal Planlama ve Kontrol - Proforma Tablolar, Nakit Bütçesi Uygulama, Teori - Ders Kitabı Sayfalar: 155-173
7 Çalışma Sermayesi Yönetimi Uygulama, Teori - Ders Kitabı Sayfalar: 177-189
8 ARA SINAV ARA SINAV
9 Çalışma Sermayesi Yönetimi Uygulama, Teori, Küçük Sınav - Ders Kitabı Sayfalar: 177-189
10 Finansman Kaynakları (Finansal araçlar dersinde daha ağırlıklı olarak işlenecektir) Uygulama, Teori,Ders Kitabı Sayfalar: 193-212
11 Optimal Sermaye Yapısı Uygulama, Teori, Küçük Sınav Ders Kitabı Sayfalar: 215-239
12 Sermaye Bütçelemesi ve Yatırım Projesi Kararları Uygulama, Teori, Ders Kitabı Sayfalar: 261-290
13 Sermaye Bütçelemesi ve Yatırım Projesi Kararları Uygulama, Teori, Küçük Sınav, Ders Kitabı Sayfalar: 261-290
14 Kar Dağıtım Politikası Uygulama, Teori, Ders Kitabı Sayfalar: 293-320
15 Uluslararası Finansal Yönetim ve Finansal Başarısızlık Uygulama, Teori, Ders Kitabı Sayfalar: 323-367
16 FİNAL FİNAL

 

Dersin Kitabı Finansal Yönetim, Prof. Dr. Nurhan AYDIN, Doç. Dr. Mehmet BAŞAR, Doç. Dr. Metin COŞKUN
Diğer Kaynaklar Finansal Yönetim-Temel Konular, Prof. Dr. Ali CEYLAN, Prof. Dr. Turhan KORKMAZ ve Piyasadaki Diğer Finansal Yönetim Kitapları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
12
Final / Sözlü Sınav
1
16
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Radyo Televizyon Programcılığı bilgilerini alana ve diğer bilimlere uygulayabilmek

2 Radyo Televizyon Programcılığı alanında uygulama için gerekli çağdaş teknikleri ve yöntemleri kullanabilme becerisi kazanmak
3 Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak
4 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını yapabilme becerisi kazanmak
5 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak
6 Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda var olan problem sürecini çözümleme ve tasarlama becerisi kazanmak
7 Sürece yönelik, insana dayanan, bilgiyi paylaşan sürekli iyiyi arama çabasında radyo televizyon programcısı yetiştirmek
8 Takım çalışması ve yöneticilik vasfınan uygun olarak sorun belirleme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek
9

Çevre ile iletişim ve etkileşim içerisinde,çevrenin ihtiyaçlarını takip eden, mesleğe etki eden unsurları dengede tutan elemanlar yetiştirmek

10

Proje hazırlama ve yönetme becerisine sahip olma

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest