MTOI 120 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Turizm Ekonomisine Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MTOI 120
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, turizm işletmelerinde ekonomik analizler yapmada kullanılan temel iktisadi konuları turizm bakış açısıyla değerlendirilmesine olanak sağlayacak bilgileri aktarmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Turizm sektörünü ekonomik açıdan ele alabilme
  • Turizm piyasasını, turizme hizmet eden işletmelerin piyasalarını tek tek ele alarak piyasa çeşitlerini öğrenme
  • Turizmin ülkeye ve işletmeye kazandırdığı ekonomik faydaları hakkında bilgi sahibi olma
Tanımı Ekonomi kavramı, turizm arzı, turizm talebi kavramları

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Turizm Ekonomisine Giriş Ders materyalleri
2 Turizmde talep, talep oluşumu, talep eğrisi, talep esnekliği Ders materyalleri
3 Turizmde arz, arz oluşumu, arz eğrisi, arz esnekliği Ders materyalleri
4 Turizm piyasası ve turizm piyasasında fiyatın oluşumu Ders materyalleri
5 Turizmde tüketici davranışları Ders materyalleri
6 Turizmde üretim ve firma davranışları Ders materyalleri
7 Turizmde piyasalar Ders materyalleri
8 Turizmde piyasalar Ders materyalleri
9 Turizm sektörünün ekonomi içindeki yeri ve önemi Ders materyalleri
10 Turizmin ekonomik etkilerinin ölçülmesi Ders materyalleri
11 Turizmin monetar ekonomik etkileri Ders materyalleri
12 Turizmin reel ekonomik etkileri Ders materyalleri
13 Turizmde ekonomik planlama ve politikalara bir bakış Ders materyalleri
14 Turizmde ekonomik planlama ve politikalara bir bakış Ders materyalleri
15 Dönemin değerlendirilmesi Ders materyalleri
16 Final

 

Dersin Kitabı Bahar, O. ve Kozak, M. (2006). Turizm Ekonomisi. Ankara: Detay Yayıncılık
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
90
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
10
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
90
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Radyo Televizyon Programcılığı bilgilerini alana ve diğer bilimlere uygulayabilmek

2 Radyo Televizyon Programcılığı alanında uygulama için gerekli çağdaş teknikleri ve yöntemleri kullanabilme becerisi kazanmak
3 Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak
4 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını yapabilme becerisi kazanmak
5 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak
6 Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda var olan problem sürecini çözümleme ve tasarlama becerisi kazanmak
7 Sürece yönelik, insana dayanan, bilgiyi paylaşan sürekli iyiyi arama çabasında radyo televizyon programcısı yetiştirmek
8 Takım çalışması ve yöneticilik vasfınan uygun olarak sorun belirleme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek
9

Çevre ile iletişim ve etkileşim içerisinde,çevrenin ihtiyaçlarını takip eden, mesleğe etki eden unsurları dengede tutan elemanlar yetiştirmek

10

Proje hazırlama ve yönetme becerisine sahip olma

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest