MTOI 120 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Turizm Ekonomisine Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MTOI 120
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, turizm işletmelerinde ekonomik analizler yapmada kullanılan temel iktisadi konuları turizm bakış açısıyla değerlendirilmesine olanak sağlayacak bilgileri aktarmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Turizm sektörünü ekonomik açıdan ele alabilecek
  • Turizm piyasasındaki fiyat oluşumunu açıklayabilecek
  • Turizmin ülkeye ve işletmeye kazandırdığı ekonomik faydalarını yorumlayabilecek
  • Turizm plan ve politikalarını irdeleyebilecek
  • Turizmde arz ve talep eğrilerini değerlendirebilecek
Tanımı Ekonomi kavramı, turizm arzı, turizm talebi kavramları

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Turizm Ekonomisine Giriş Bahar, O. ve Kozak, M. (2006). Turizm Ekonomisi. Ankara: Detay Yayıncılık
2 Turizmde talep, talep oluşumu, talep eğrisi, talep esnekliği Bahar, O. ve Kozak, M. (2006). Turizm Ekonomisi. Ankara: Detay Yayıncılık
3 Turizmde arz, arz oluşumu, arz eğrisi, arz esnekliği Bahar, O. ve Kozak, M. (2006). Turizm Ekonomisi. Ankara: Detay Yayıncılık
4 Turizm piyasası ve turizm piyasasında fiyatın oluşumu Bahar, O. ve Kozak, M. (2006). Turizm Ekonomisi. Ankara: Detay Yayıncılık
5 Turizmde tüketici davranışları Bahar, O. ve Kozak, M. (2006). Turizm Ekonomisi. Ankara: Detay Yayıncılık
6 Turizmde üretim ve firma davranışları Bahar, O. ve Kozak, M. (2006). Turizm Ekonomisi. Ankara: Detay Yayıncılık
7 Turizmde piyasalar Bahar, O. ve Kozak, M. (2006). Turizm Ekonomisi. Ankara: Detay Yayıncılık
8 Turizmde piyasalar Bahar, O. ve Kozak, M. (2006). Turizm Ekonomisi. Ankara: Detay Yayıncılık
9 Turizm sektörünün ekonomi içindeki yeri ve önemi Bahar, O. ve Kozak, M. (2006). Turizm Ekonomisi. Ankara: Detay Yayıncılık
10 Turizmin ekonomik etkilerinin ölçülmesi Bahar, O. ve Kozak, M. (2006). Turizm Ekonomisi. Ankara: Detay Yayıncılık
11 Turizmin monetar ekonomik etkileri Bahar, O. ve Kozak, M. (2006). Turizm Ekonomisi. Ankara: Detay Yayıncılık
12 Turizmin reel ekonomik etkileri Bahar, O. ve Kozak, M. (2006). Turizm Ekonomisi. Ankara: Detay Yayıncılık
13 Turizmde ekonomik planlama ve politikalara bir bakış Bahar, O. ve Kozak, M. (2006). Turizm Ekonomisi. Ankara: Detay Yayıncılık
14 Turizmde ekonomik planlama ve politikalara bir bakış Bahar, O. ve Kozak, M. (2006). Turizm Ekonomisi. Ankara: Detay Yayıncılık
15 Dönemin değerlendirilmesi
16 Final

 

Dersin Kitabı Bahar, O. ve Kozak, M. (2006). Turizm Ekonomisi. Ankara: Detay Yayıncılık
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
90
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
10
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
90
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Radyo Televizyon Programcılığı bilgilerini alana ve diğer bilimlere uygulayabilmek

2 Radyo Televizyon Programcılığı alanında uygulama için gerekli çağdaş teknikleri ve yöntemleri kullanabilme becerisi kazanmak
3 Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak
4 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını yapabilme becerisi kazanmak
5 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak
6 Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda var olan problem sürecini çözümleme ve tasarlama becerisi kazanmak
7 Sürece yönelik, insana dayanan, bilgiyi paylaşan sürekli iyiyi arama çabasında radyo televizyon programcısı yetiştirmek
8 Takım çalışması ve yöneticilik vasfınan uygun olarak sorun belirleme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek
9

Çevre ile iletişim ve etkileşim içerisinde,çevrenin ihtiyaçlarını takip eden, mesleğe etki eden unsurları dengede tutan elemanlar yetiştirmek

10

Proje hazırlama ve yönetme becerisine sahip olma

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest